Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Velkommen 

Dette er prosjektnettsiden til prosjektet "Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse i Numedal". Prosjektet har pågått i perioden 2016 - 2018, og her finner du dokumentasjon av aktiviteter og resultater i prosjektperioden. Siden vil etter prosjektets slutt fungere som rapportnettside. 

 

Her er alle rapporter og resultater fra vårt lokale Numedalsprosjekt samlet, og du finner også lenker til rapporter og resultater for det nasjonale prosjektet som vi er en del av. Prosjektet eies av kommunene i Numedal i samarbeid med Buskerud fylkeskommune. Prosjektet er støttet fra Helsedirektoratet. 

 

Prosjektet nærmer seg avslutning. Vår avsluttende erfaringskonferanse ble arrangert 9. januar 2019.