Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

badedam veggli

 

aktiviteter friluftsomårder i rollag kommune

Rollag kommune har i 2016 kartlagt og verdsatt friluftsområder i kommuner. Denne kartleggingen er et samarbeid mellom kommunen og Buskerud Fylkeskommune (avd. friluftsliv). Kartleggingen gir oss kunnskap til videre utforming av friluftsområder samt tydelig verdsetting av friluftsområder som ønskes bevart.


Bruken av friluftsområder og nærturer har stor helsefremmende effekt og nevnes tydelig i nasjonale og regionale satsninger. Bruken av nærturer, sentrumsnære turer og friluftsområder til rekreasjon er også omtalt i Tankefangst-rapporten. 

 

Ildsjeler i Rollag tok i etterkant av ÅPENT HUS-samlingen på Lampeland i 2016 kontakt med lokal prosjektleder og skogbrukssjef i Rollag kommune. Ønsket var utforming og synliggjøring av Natur- og kulturstien i Veggli sentrum. Medvirkningsprosesser med barn og unge i Rollag kommune har gitt oss informasjon om at det ønskes bedre synliggjøring av sentrumsnære turområder og bedre utforming av friluftsområder tilknyttet Veggli skole + Rollag kommunale barnehage avd. Veggli + Vegglitunet. 

 

Rollag kommune har tidligere formulert en rapport for en sentrumsnær sti med universell utforming. Stien er lokalisert mellom Numedalsveien og Lågen og vil stimulere til friluftsopplevelser tilknyttet Veggli sentrum og Aktivitetsparken i Veggli. Stien er av betydning i en eventuell etablering av et nytt badeanlegg i Veggli. Les rapporten her
I sommer 2018 hadde Rollag kommune samarbeid med Asplan Viak vedr. utforming og synliggjøring av Natur- og kulturstien i Veggli. Les rapporten her. Rapporten skisserer muligheten for en sentrumsnær rekreasjons løpe med universell utforming. Universell utformet rundløpa som er tilknyttet tettstedets sentrum og lokalsamfunnet har stor betydning for økt aktivitet og folkehelse i lokalsamfunnet.


11.september 2018 inviterte Rollag kommune til åpent møte «Friluftsliv og friluftsområder». På dette møtet representerte Monica Sølyst ved FAUN Naturforvaltning sin ideskisse rundt Badeanlegg i Veggli samt at Nadine Mielke presenterte rapport til «Utforming og synliggjøring av Natur- og kulturstien i Veggli sentrum».
Rollag kommune er i sitt videre arbeid rundt friluftsområder avhengig av engasjement og samarbeid med lokalsamfunnet.