Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

 

Flesberg 

Hovedprosjekt: Flesberg sentrum
Målgruppe: Befolkningen i Flesberg
Bakgrunn: Flesbergs historie er rik på engasjement og aktivitetstilbud. Flesberg har vært først ute med mye, blant annet Riksteateret og volleyballsatsing. Her er mange muligheter – store arealer, Lågen som ressurs, tradisjoner og rik historie som grunnlag for innovasjon og NY-tenkning.


• Hva vil DU bevare i sentrum når skolen flytter?
• Hva vil du skal skje i sentrum når skolen flytter?
• Hvordan ønsker du å ha det rundt deg i ditt nærmiljø?


Arbeidstittel: Flesberg – når skolen forsvinner i 2019 – hvilke muligheter gir det oss?
Den lokale arbeidsgruppen har bestått av:
• Jarle Weseth, teknisk sjef
• Kristin Hammershaug, kulturkonsulent
• Kjersti Bjøraasen Dokka, styrer Furuflata barnehage
• Helene Lande, sekretær Flesberg bygdelag
• Egil Langgård, leder Samfunnshuset AL
• Frøydis Lislevatn, lokal prosjektleder, folkehelsekoordinator Flesberg


Det er avholdt 5 arbeidsgruppemøter våren 2018.

 

Gjestebud som metode ble også ønsket benyttet av prosjektgruppen i Flesberg. Det ble avholdt gjestebud i lag/foreninger og privat. Totalt 72 innbyggere i aldersgruppa 20 år - 65+ har deltatt i møtene som har vært gjennomført i Flesberg Bygdelag, Flesberg Bygdekvinnelag, Furuflata Barnehage (foreldremøte) og i syv private hjem på begge sider av Lågen. I tillegg hadde prosjektleder sammen med leder av Samfunnshuset, Egil Langgård «stand» på Joker i Flesberg en lørdag formiddag. Prosjektleder og sekretær for Flesberg Bygdelag, Helene Lande møtte også innbyggere på gatekjøkkenet Jafs.  Vi fikk masse informasjon og gode innspill fra innbyggerne.


Hva gjør vi med innspill fra gjestebudene?
Resultatene av gjestebudene er samlet og behandlet lokalt. Resultatene er oppsummert og ble presentert for innbyggere i medlemsmøte for Flesberg Bygdelag og Haugens venner lørdag 13.november 2018. 25 personer var til stede.


Ungdommenes stemmer er hittil ikke ivaretatt i medvirkningsarbeidet rundt Flesberg sentrum. Flesberg Bygdelag er utfordret på dette området. Flesberg kommune har nå vedtatt etablering av ungdomsråd i kommunen og jobber med denne saken generelt.

 

Resultater og innspill fra gjestebudene er oversendt innleid konsulent i kommunen som leder prosessen for etterbruk av skolene og skolearealer i både Flesberg og Lampeland.

En oppsummering av alle innspill fra gjestebudene i Flesberg og Svene samt studentoppgavene fra NMBU-studentenes arbeid høsten 2017,vil synliggjøres på biblioteket på Lampeland i en 14 dagers periode før jul og i en tre ukers periode på nyåret 2019. Ytterligere innspill mottas gjerne gjennom «Tankefangstanlegget» (e-post) på hovedsiden til prosjektet


Resultatet skal SYNES for deg som innbygger og skal være en SYNLIG del av kunnskapsgrunnlaget om FLESBERG, samt implementeres i kommunens framtidige planer for området.

 

Spørsmål og aktiviteter i gjestebudet:

Informasjon om prosjektet

Rapport

Oppsummering evaluering

Presentasjon resultater gjestebud 10.11.18 på Haugen, Flesberg.