Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Smådølselva

Smådølelva

Foto: Ann Sidsel Grøtjorden

Fra fotokonkurransen Mitt Numedal.no

 

aktiviteter og resultater

Her finner du oppsummering av hvilke aktiviteter som har vært gjort i prosjektperioden. Rapporter og evaluering finner du her. 

 

Sammenligninger og viktige funn:

  • Det er sammenfall mellom hva innbyggerne er opptatt av, hva de ønsker å prioritere og hva de mener fremmer folkehelse

  • Det er sammenfall mellom hva som skal til for at innbyggerne og ansatte skal dele det de er gode på og behovet for organisatorisk/kommunal tilrettelegging.

  • Det er sammenfall mellom hva ansatte mener hemmer folkehelse og hva de ønsker fokusere på i fremtiden, behovet for organisatorisk/kommunal tilrettelegging og engasjement/negative holdninger

  • Sammenfall i hva som fremmer folkehelse og hva ansatte mener at prosjektet kan betyr for deres arbeidshverdag.

  • Også sammenfall mellom ønsket om mer tilrettelegging fra kommunene og hva ansatte mener at prosjektet kan bety for deres arbeidshverdag.