Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

 

blefjell

 

Flesberg kommune har 2700 innbyggere og 2700 hytter på Blefjell.

Hyttenæringen er i sterk vekst og fritidsbeboerne er viktige medspillere sammen med innbyggerne for kommunens utvikling.

 

Gjennom nærmiljøprosjektet «Numedal – mitt lokalsamfunn» (www.mittnumedal.no) ble det i slutten av mars 2018 laget en digital spørreundersøkelse til hytteeiere på Blefjell. Undersøkelsen ble i samarbeid med Blefjell Løypeforening ved leder Vidar Grønli, lagt ut på Facebook, delt og videresendt via e-post. Hytteeierne hadde mulighet til å besvare undersøkelsen frem til og med søndag 22. april 2018. Formålet med undersøkelsen var å innhente innspill fra hytteeierne rundt bl.a tettstedutvikling og avfallshåndtering. 

 

Flesberg kommune valgte ut fire temaer som er viktige for kommunen å få innspill og tilbakemelding på: Handel- og tjenestetilbud i Flesberg kommune; tekniske tjenester; svømmehall; servicetilbud – til og på fjellet. Spørreundersøkelsen var utformet med både lukkede spørsmål med fastsatte svaralternativer, spørsmål med svaralternativer og mulighet for egne kommentarer/innspill, samt åpne spørsmål der respondentene selv kunne velge hva de ønsket å vektlegge. Totalt var det 352 hytteeiere som valgte å delta i spørreundersøkelsen.

 

Les rapporten oppsummerer og presenterer de viktigste funnene fra spørreundersøkelsen her.