Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

 

bygdebil i nore og uvdal

 

Uvdal Bygdekvinnelag tok høsten 2017 initiativ til å jobbe for en bygdebil i Nore og Uvdal. På møtet om temaet møtte et bredt spekter av frivillige, blant annet fra helselag, pensjonistforeninger, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, idrettsråd og frivillligsentral.

 

Kjell Tveiten og Frank Roden var spesielt invitert for å fortelle om organisering av Bygdebilen i Rollag.

 

Behovene er mange, og det er nesten bare fantasien som setter grenser for hvordan en slik vil kan brukes. Det var imidlertid fokus på at en bygdebil ikke skal gå i konkurranse med annen transportnæring. Aktuelle målgrupper som ble nevnt var; beboere på sjukeheimen, eldre som bor hjemme, funksjonshemmede, barnehagebarn, barn og unge.

 

Det er nedsatt et interimstyre bestående av et bredt utvalg av representanter. For å komme i mål med et slikt prosjekter er det mye som må avklares økonomisk og organisatorisk.

 

Nå ruller snart Bygdebilen i Nore og Uvdal på vegen