Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

kanopadling

Camp Numedal på Numedal videregående skole

Foto: Frøydis Lislevatn

 

 

camp numedal

Camp Numedal er et fellestiltak i dalen som prosjektgruppa har jobbet med å få gjennomslag for. Med inspirasjon fra Modum og bakgrunn i kunnskapsgrunnlag gjennom data innhentet fra bruk av kvalitative og kvantitative metoder ble denne dagen ønsket som et fellesarrangement for skolene. Samarbeidspartner Numedal videregående skole på Norefjord så alle muligheter i et slikt arrangement, både for egne elever, ansatte og besøkende fra hele dalen.

 

I utgangspunktet var ønsket å gjennomføre en dag for 10. trinn, som inngang til avslutning av 10-årig skolegang og som en "bli-kjent-dag" på den videregående skolen i dalen. Dette ble vanskelig å gjennomføre for 10. trinn denne høsten, da de hadde mye på sin agenda. Piloten ble derfor arrangert på 9. trinn for å teste ut metode, aktiviteter og kjenne på "pulsen" til ungdommene om dette var et arrangement som kunne være attraktivt.

 

Det ble en innholdsrik aktivitetsdag med fokus på for økt trygghet, kjennskap og vennskap på tvers av kommunegrensene. Målet med arrangementet var å få elevene ved ungdomsskolene til å både bli bedre kjent med hverandre og få en litt annerledes skoledag. Det var også et ønske at elevene skulle bli kjent med den videregående skolen før de eventuelt selv skal begynne på skolen. 

 

Pilotarrangementet ble gjennomført fredag 12.10.18 og Numedal videregående skole har laget en evaluering som prosjektgruppa sammen med andre skal evaluere videre oppfølging av i begynnelsen av desember. 

 

I etterkant av samlingen måtte alle elevene svare på en spørreundersøkelse, det samme måtte elevene på skolen som hadde vært med å gjennomføre arrangementet. Hele 87% av elevene svarte at de ønsket at dette var noe som burde gjentas. På bakgrunn av de gode tilbakemeldingene fra både elever og skolen, anbefaler prosjektet at Camp Numedal videreføres til å bli et fast årlig arrangement. 

 

Elevenes opplevelse av dagen: 

Elever:    «Vi har blitt kjent med hvert fall 10 nye venner»

«Det er fint å sjå folk som du kanskje skal møte att seinere»

               

 

Les hva elevene fra 9. klasse svarte her  og her kan du se hva crewet på Camp Numedal svarte på evalueringen i etterkant. 

Hallingdølen om Camp Numedal 18.10.18

Laagendalsposten om Camp Numedal 13.10.18

Video fra gjennomføringen av CAMP NUMEDAL kan du se her.

Adjektiver som beskriver din Camp Numedal 

Invitasjon Camp Numedal

Rapport Camp Numedal