Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Samfunnsentreprenører

Deltagere på fagkurs i samfunnsentreprenørskap

Foto: Nærmiljø og lokalsamfunn

 

 

Fagkurs i Samfunnsentreprenørskap

Som et ledd i å bygge kompetanse i prosjektorganisasjonen og blant deltagere kartleggings- og utviklingsprosjekter, inngikk prosjektet et samarbeid med «Fagskolen for landbruk og bygdeutvikling». Kurset var en del av et regionalt partnerskap i Buskerud gjennom prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse».

 

Fagkurs i samfunnsentreprenørskap var en skreddersydd modul med 10 studiepoeng med fokus på «identifikasjon og foredling av lokale ressurser (kunnskap, natur, kultur) kombinert med lokal medvirkning og mobilisering»

 

Kurset ble arrangert med samlinger i Numedal våren 2017. Det var 26 deltagere og 14 av disse gjennomførte eksamen. Faglig ansvarlig var rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, dr.philos. i nyskaping og bygdeutvikling, professor Dag Jørund Lønning.

 

Invitasjon og informasjon
Studieplan kurs i samfunnsutvikling

 

Prosjektoppgaver

Det ble skrevet 4 prosjektoppgaver med temaet "Bygda mi som innovasjonsalmenning". Oppgavene er listet opp nedenfor og har dannet grunnlag for lokale tiltak i prosjektet. 

 

«Natur og kulturløype i Flesberg – mobilisering for nyskaping i lokalsamfunnet» 
«Bu i Nore – Videre utvikling med fouks på barn og unge»

«Bibliotektet som flerbruksarena, et sted for innovasjon»

«Uvdal mot framtida»