Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

 

Blå aften ved Strandavatnet

Blå aften ved Strandavatnet

Foto: Åsne Rostad

Fra fotokonkurransen "MittNumedal.no"

 

prosjekter og aktiviteter i flesberg kommune

 

Det er allerede et stort prosjekt i gang knyttet til nye Flesberg skole på Lampeland. I Lyngdal jobber flere lag og foreninger sammen for et godt nærmiljø og gode aktivitetstilbud for liten og stor. Prosjektet støtter arbeidet og gir kompetanse- og søknadsveiledning ved behov. I Flesberg har lokale ildsjeler tatt initiativ til et folkemøte 20. mars med overskriften: Hva skjer med tettstedet Flesberg når skolen legges ned? Prosjektet hatt innledende møter og dialog med barnehage, skole, Historielaget og Haugens venner for å mobilisere til kreativ tenkning rundt skolens og barnehagens nærområde Haugen.

 

Hvordan kan vi jobbe sammen for å skape mere liv og gode prosjekter?

 

Vi er takknemlig for innspill på vårt «TANKEFANGST-anlegg» nederst til høyre på nettsiden.

 

Hovedprosjekt: SVENE sentrum

Målgruppe: Befolkningen i Svene

Arbeidstittel: Svene for framtida

Lokal prosjektleder: Frøydis Lislevatn

 

Den lokale arbeidsgruppen består av:

 • Leif Kjørsvik, teknisk sjef

 • Kristine Løkamoen,  MOT-koordinator, ungdomskontakt

 • Anne - Line Ringhus, leder Svene Barnehage

 • Per Nielsen - seniorinnbygger

 • Frøydis Lislevatn, lokal prosjektleder, folkehelsekoordinator Flesberg

 

Metoder som vil benyttes

 • Barnetråkk

 • Gjestebud

 • «5 på gaten»


Gjestebud som metode

Gjennom bruk av gjestebud som metode ønsker vi å «treffe» en bred andel av innbyggerne i Svene. Vi vil invitere personer til å være gjestebudverter gjennom Svene Vel sine Facebooksider og kommunens egne nettsider samt på www.mittnumedal.no. I tillegg vil arbeidsgruppa kontakte innbyggere direkte. Hver gjestebudvert inviterer så naboer og bekjente fra sitt nærområdet til et møte hjemme hos verten. Konkrete oppgaver gis verten fra den lokale arbeidsgruppa (LAGet).

 

Mål med gjestebudene

 • Få tilbakemeldinger og innspill til hvordan og hvilke nærmiljøkvaliteter som ønskes på kartet

 • Få tilbakemeldinger og innspill fra innbyggere som vanligvis ikke pleier å stille på folkemøter

 • Bli bedre kjent med hverandre og nabolaget – mitt nærmiljø og lokalsamfunn.

        1. MÅLGRUPPER: befolkningen i Svene

        2. GJESTEBUDVERTER, 10 – 12 gjestebudverter skal rekrutteres

        3. TIDSPUNKT: Gjestebud avholdes i ukene 16 – 18 (18.april – 7.mai)

 

Hva gjør vi med innspill fra gjestebudene?

Resultatene av gjestebudene samles og behandles lokalt. I tillegg vil vi benytte en av to følgende presentasjonsmuligheter:

- sendes landskapsarkitektstudenter for en design av området på bakgrunn av innsamlede data (v/avtale om oppdrag)

- bestille et forslag til design av området fra kommersiell aktør - på bakgrunn av innsamlede data

 

Resultatet skal SYNES for deg som innbygger og skal være en SYNLIG del av kunnskapsgrunnlaget om SVENE , samt implementeres i kommunens framtidige planer for området.