Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

 

Flesberg kirke

Flesberg kirke 

Foto: Frøydis Lislevatn

 

Flesberg kommune

I lokalt prosjektarbeid i Flesberg har vi konsentrert oss om medvirkningsprosesser og søknadsveiledning omkring framtidige utviklingsprosjekter knyttet til de tettstedene Lyngdal, Flesberg og Svene.

 

Vi er i siste år av prosjektet og er inne i en sterk lokal satsing. I 2018 er det jobbet mye med å hente innspill fra innbyggere i tettstedene Flesberg og Lyngdal, samt hytteeiere på Blefjell. Det er brukt ulike medvrkningsmetoder.

 

Det er allerede et stort arbeid  i gang knyttet til nye Flesberg skole på Lampeland og "Skattekista" på Stevningsmogen Fritidspark på Lampeland. I Lyngdal jobber flere lag og foreninger sammen for et godt nærmiljø og gode aktivitetstilbud for liten og stor. Prosjektet har støttet arbeidet og kan gi kompetanse- og søknadsveiledning ved behov. I Flesberg har prosjektet hatt innledende møter med barnehage, skole og historielaget for å mobilisere til ytterligere aktiviteter rundt skolens og barnehagens nærområde og Haugen. I Svene og Flesberg er det gjennomført medvirkning med gjestebud om metode. Resultater fra disse medvirkningsprosessene finner du i lenkene under. 

 

 

 

Her kan du lese mer om kommunes pilotprosjekt "Friluftslivets ferdselsårer"  og "FOLKETRÅKK".

 

Sammenstilling av noen rapporter og resultater for Flesberg finner du her:

 

1. NMBU-studentenes midtveispresentasjon i kurset «Bylandskapet som sosial arena» fra Flesberg viser studentenes felles kunnskapsgrunnlag og oversiktsarbeid som de individuelle/gruppeoppgavene senere ble knyttet opp mot. Studentene gjorde en utrolig god research og var meget dyktige i sitt arbeid. Flesberg kommune vil på det sterkeste anbefale andre kommuner et tilsvarende samarbeid. Kommunen ble invitert inn til Oslo både på midtveispresentasjonen «Participation in Flesberg – for an including and sustainable landscape for everyone» som ble avholdt i DOGA sine lokaler i Oslo og ved avsluttende muntlig presentasjon av de individuelle oppgavene. Prosjektleder var til stede på midtveispresentasjon.Ved avsluttende muntlig framføring og presentasjon av oppgavene, fikk vi med oss hele 9.trinn inkludert lærere, ordfører Oddvar Garås og fem innbyggere fra Svene (prosjektgruppa) til Oslo for å overvære seansen.

 

Takk til NMBU ved studentene samt professor Deni Ruggeri og stipendiat Tonje Stordalen for et fantastisk engasjement for vårt nærmiljø og våre lokalsamfunn.

Studentoppgavene kan du lese her

 

2. Sammendragsrapport folkehelsearbeidet i Flesberg

Inneholder sammendrag av utfordringsbildet gitt i kartleggingene: Ungdata 2017, Barnevennlige kommuner og Tankefangstrapport fra prosjekt Nærmiljø og lokalsamfunn Numedal. Rapporten inneholder både kvalitative og kvantitative data og er sammenstilt av forsker Geir Møller, Telemarksforskning (des.2017)