Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

 

Blå aften ved Strandavatnet

Blå aften ved Strandavatnet

Foto: Åsne Rostad

Fra fotokonkurransen "MittNumedal.no"

 

prosjekter og aktiviteter i flesberg kommune

 

Folkehelseprosjektet i Flersberg vil bidra i utviklingen av gode bo-og nærmiljøkvaliteter i tettstedene våre i samabeid med innbyggerne:

 

 - Vi tester ut metoder for medvirkning og innhenter ny kunnskap.

 - Vi samarbeider med lanskapsarkitektlinja på Norges miljø - og biovitenskaplige universitet (NMBU), Ås.

 - Vi er en pilotkommune i prosjektet "Folketråkk" - utvikling av nasjonalt digitalt verktøy for medvirkning (2017-18) i regi av Design og Arkitektur Norge (Doga).

 - Vi ønsker å mobilisere til engasjement for eget nærmiljø og en formalisering gjennom partnerskapsavtaler.

 - Vi vil bistå lag og foreninger i søknader om tiltak, samt søke i fellesskap for å kunne realisere gode tiltak.

 

Klikk på menyen for å lese mer om aktivitetene som foregår i Flesberg.

 

 

Sammenstilling av noen rapporter og resultater fra Flesberg finner du her: 

 

1. Sammendragsrapport for folkehelsearbeidet i Flesberg

Inneholder sammendrag av utfordringsbildet gitt i kartleggingene: Ungdata 2017, Barnevennlige kommuner og Tankefangstrapport fra prosjekt Nærmiljø og lokalsamfunn Numedal. Rapporten inneholder både kvalitative og kvantitative data og er sammenstilt av forsker Geir Møller, Telemarksforskning (des.2017).