Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

 

Flesberg kirke1.2
 

Flesberg kommune

I lokalt prosjektarbeid i Flesberg har vi konsentrert oss om medvirkningsprosesser og søknadsveiledning omkring framtidige utviklingsprosjekter knyttet til de tettstedene Lyngdal, Flesberg og Svene.

 

Vi er i siste år av prosjektet og er inne i en sterk lokal satsing. I 2018 er det jobbet mye med å hente innspill fra innbyggere i tettstedene Flesberg og Lyngdal, samt hytteeiere på Blefjell. Det er brukt ulike medvrkningsmetoder.

 

Det er et stort prosjekt i gang knyttet til nye Flesberg skole på Lampeland. I Lyngdal jobber flere lag og foreninger sammen for et godt nærmiljø og gode aktivitetstilbud for liten og stor. Prosjektet har støttet arbeidet og kan gi kompetanse- og søknadsveiledning ved behov. I Flesberg har prosjektet hatt innledende møter med barnehage, skole og historielaget for å mobilisere til ytterligere aktiviteter rundt skolens og barnehagens nærområde og Haugen.

 

 

Her kan du lese mer om kommunes pilotprosjekt "Friluftslivets ferdselsårer". 

 

Sammenstilling av noen rapporter og resultater for Flesberg finner du her:

1. Sammendragsrapport folkehelsearbeidet i Flesberg

Inneholder sammendrag av utfordringsbildet gitt i kartleggingene: Ungdata 2017, Barnevennlige kommuner og Tankefangstrapport fra prosjekt Nærmiljø og lokalsamfunn Numedal. Rapporten inneholder både kvalitative og kvantitative data og er sammenstilt av forsker Geir Møller, Telemarksforskning (des.2017)