Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

 

Flesberg kirke1.2
 

Flesberg kommune

I lokalt prosjektarbeid i Flesberg har vi konsentrert oss om medvirkningsprosesser og søknadsveiledning omkring framtidige utviklingsprosjekter knyttet til de tettstedene Lyngdal, Flesberg og Svene.

 

Det er allerede et stort prosjekt i gang knyttet til nye Flesberg skole på Lampeland. I Lyngdal jobber flere lag og foreninger sammen for et godt nærmiljø og gode aktivitetstilbud for liten og stor. Prosjektet støtter arbeidet og kan gi /gir kompetanse- og søknadsveiledning ved behov. I Flesberg har prosjektet hatt innledende møter m/barnehage, skole og historielaget for å mobilisere til ytterligere aktiviteter rundt skolens og barnehagens nærområde og Haugen.

 

 

Sammenstilling av noen rapporter og resultater for Flesberg finner du her:

1. Sammendragsrapport folkehelsearbeidet i Flesberg

Inneholder sammendrag av utfordringsbildet gitt i kartleggingene: Ungdata 2017, Barnevennlige kommuner og Tankefangstrapport fra prosjekt Nærmiljø og lokalsamfunn Numedal. Rapporten inneholder både kvalitative og kvantitative data og er sammenstilt av forsker Geir Møller, Telemarksforskning (des.2017)