Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

 

flesberg og lyngdal

 

Aktiviten starter opp i 2018.

 

 I Lyngdal jobber flere lag og foreninger sammen for et godt nærmiljø og gode aktivitetstilbud for liten og stor. Prosjektet støtter arbeidet og gir kompetanse- og søknadsveiledning ved behov. I Flesberg har lokale ildsjeler tatt initiativ til et folkemøte 20. mars med overskriften: Hva skjer med tettstedet Flesberg når skolen legges ned? Prosjektet hatt innledende møter og dialog med barnehage, skole, Historielaget og Haugens venner for å mobilisere til kreativ tenkning rundt skolens og barnehagens nærområde Haugen.
 

Les mer om aktivitetene i Lyngdal ved å trykke på lenkene nedenfor: 

Informasjon om medvirkningsarbeid i Lyngdal våren 2019

Oppgaveark gjestebud Lyngdal

Evaluering gjestebud Lyngdal

Rapport Lyngdal