Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

 

folkhehelseoversikt

 

Kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal bryr seg om innbyggernes helse og ønsker gjennom medvirkning å sette folhelelsearbeidet i system. 

 

En rekke forhold i samfunnet påvirker forhelhelsa. Det å ha god oversikt bidrar til et mer treffsikkert folkehelsearbeid og sørger for at kommmunene kan rette innsatsen mot de faktiske utfordringene og dermed utnytte ressursene på best mulig måte.

 

I Folkehelsevoersikten er det hentet inn informasjon fra mange kilder, både lokale og nasjonale statistikker og data. Det foreligger både kvantitative og kvalitative data og kunnskap. De kvantitative data er innhentet gjennom prosjektet med høy grad av medvirkning fra innbyggerne og frivillige organisasjoner. Dokumentet beskriver helsetilstanden i kommunene per 1. juni 2018, samt de positive og negative faktorene som kan vikre inn på helsa til befolkningen. Helseoversikten og utfordringsområdene skal være førende for kommunenes samlede planarbeid. 

 

Du kan lese hele dokumentet her. Nøyer du deg med kortversjonen, så kan du lese den her.