Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

 

Prosjektansvarlige i Folketråkk II

Workshop "Maptionnaire"-samling

Fv. Frøydis Lislevatn, prosjektleder Nærmiljøprosjektet, Ingvil Hegna, DOGA og Matti Lucie Arentz, DOGA.

Foto: Nærmiljøprosjektet - Mitt Numedal

 

folketråkk

 

Flesberg kommune har gjennom prosjektarbeidet blitt en av to pilotkommuner i prosjektet FOLKETRÅKK. Prosjektet ledes av DOGA (Design og arkitektur Norge). Drammen kommune er den andre kommunen. Prosjektleder og seniorrådgiver i DOGA, Ingvil Hegna sier følgende:
- De to kommunene er svært ulike. Mens Drammen er en større by, iallfall i norsk sammenheng, er Flesberg en landkommune. Denne ulikheten er en stor fordel for prosjektet. Ulik størrelse gir ulike problemstillinger. Til sammen vil disse to kommunene representere utfordringer som mange kan kjenne seg igjen i.

 

FOLKETRÅKK I handlet om at prosjektgruppa i Flesberg gjennom veiledning i bruk av tjenestedesign som metode, var deltagende i starten på utviklingen av en digital veileder for medvirkning og metoder som skal rulles ut til alle kommuner innen 2020. Metoden har gitt oss i prosjektet nærmere innsikt i, og økt kompetanse på nye metoder. Det har vært utfordrende og lærerikt. Mer informasjon finner du her.

- Presentasjon fra Folketråkk I 2017 i Flesberg

 

FOLKETRÅKK II
Oppsummering fra vår oppstartsamling i Oslo 11.september 2019 
Presentasjon av Kick-off Folketråkk II 2018 (vedlegg)

 

Høsten 2018 starter arbeidet med å teste ut verktøyet og metoden Maptionnaire – plan with people  i Flesberg.

 

Verktøyet og metoden knyttes opp mot problemstillingen:

Samskaping i «Skattekista» - møtested mellom generasjoner, inkludering og «det nye familielivet»

 

I prosjektgruppa høsten 2018/våren 2019 sitter:
- Jonas Meisner, Lampeland Vel
- Laila Ulvik, Frivilligsentralen
- Kristine Garås, Lampeland Barnehage
- Kristine Løkamoen, SFO-leder
- Mari Tveiten, innbygger og jr. rådgiver

 

Første samling/Workshop ble holdt mandag 29.oktober 2018 med 15 innbyggere til stede, fra ulike grupper og steder i kommunen.