Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

frilufslivets ferdselsårer

Gjennom Buskerud fylkeskommune har Flesberg kommune fått prosjektmidler til å utarbeide planer for stier og løyper. Flesberg kommune er pilotkommune i Buskerud sammen med Nes kommune og målsettingen er å teste ut en ny veileder fra Miljødirektoratet. Prosjektet registrerer nærturer og gjennom medvirkning skal disse prioriteres og til slutt er målet å kunne skilte og merke turer. 

Les mer om prosjektleder Ane og pilotprosjketet her. 

 

Her kan du finne flere dokumenter og presentasjoner om prosjektet:

Orientering kommunestyret 21.06.18 presentasjon 

Presentasjon 07.06.18

Presentasjon 16.10.18 

Temaplan for nærturer - planbeskrivelse

Prosjektplan friluftslivets ferdselsårer

Egenskapstabell