Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

wictoria og cecilia 1 002

Fra UNGDATA-kvelden på Veggli skole i febraur 2018

F.v. Wiktoria og Cecilia

Foto: Nadine Mielke

 

Om å gi ungdom en stemme

 

Når Rollag kommune lar ungdom komme med sine egne tanker om hva som gjør kommunen til et sted de ønsker å bo i, et sted de ønsker det utvikles og et sted som tilreisende opplever og husker slikt som de selv. Så kommer det svar som: «Rollag, et sted for alle» «Rollag, her kan du puste fritt» «Rollag, nært, trygt og koselig» «Rollag - Østlandets navle» «I Rollag er det trygt, koselig og godt, her har vi det fint og flott» «Alle kjenner alle i Rollag» «Her i Rollag er det bare kos» (ref. Cafe modell Veggli skole 2017).


Ungdommen ønsker seg møteplasser som er utformet etter interesser, åpen for alle og med mulighet for selvstendig videreutvikling.
Møteplassen ungdommen selv pusset opp og etablerte er «Skaperiet» i Rollag. Her er det rom for å komme sammen, møte interesserte, innovative og forskende barn og unge. Lokalene er et fellesverksted (makerspace) til prosjekter og ideer ungdom ønsker å jobbe med. Per i dag har ungdommen hjelp og støtte av et eget styre som bistår i organisatorisk og koordinerende arbeid, samt bistand i søknadsprosesser for midler til utforming og videre drift.

 

Postive effekter

Ungdommen ser mange positive effekter med sitt arbeid. Møteplassen gir rom for flere enn dem selv til å møtes og løfter tanker for et bedre lokalsamfunn. Det er gjerne noen foreldre som følger sine barn til «Skaperiet» og blir sittende med en kaffekopp og ny bekjent i rommene ved siden av. Ungdommen inviterer barn og unge fra nabokommuner til «Skaperiet» og temakvelder som settes opp. Her er det blant annet tema som 3D printing og spillutvikling. Elever fra Flesberg har blant annet vist interesse og vært med på «Skaperiet».

 

Ungdommene ønsker å bidra med ideèr og vil bli hørt

For ungdommen er det viktig at alle kan komme med sine ønsker og ideer til nye prosjekter det ønskes å jobbe med videre.
Ved flere anledninger har ungdommen vist at de tenker nytt, innovativt og lokalt. De engasjerer seg sterkt i sine prosjekter og bringer sitt arbeid fra «Ungt entreprenørskap», ved Veggli skole, videre til prosjekter som inviterer lokalsamfunnet og langt flere interesserte. En av spirene er gruppen «Ørret`n i Lågen», som inviterer sammen med næringsliv til Fiskefestival, 26.mai 2018, på Holman Camping. 

 

Mer kunnskap

Rapporter etter UNGdata 2017 og barnevennlige kommuner ved Kongsbergregionen og UNICEF har gitt kommunen mye kunnskap til det videre arbeid. Kommunen satser sterkt på å gi ungdom en stemme i det lokale arbeidet. Ved kommunestyret i desember 2017 blei det vedtatt arbeidsgruppen «Attraktiv ungdomskommune». Det ønskes at arbeidsgruppen gir innspill og kommer med forslag til aktiviteter og tiltak, knyttet til utvikling av Rollag kommune som et trygt og attraktivt sted for ungdom.

 

Artikkelen har også stått på trykk i Laagendalsposten.