Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Ordsky

 

kompetanseutvikling

 

Som et ledd i å bygge kompetanse i prosjektorganisasjonen, blant innbyggerne i kommunene  og blant deltakerne i kartlegginger og prosjekter har prosjektet Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse i Numedal arrangert møter, lagt til rette for kurs og utdanningsløp for innbyggerne i kommunene.