Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Oppmuntringstilsynet1

Oppmuntringstilsynet

 Tom Åge Myhren (livsgnistrer og praktiker) og Ivar Haugstad (antropolog, fastantropolog og skriftlærd).

 

kunsten å lede frivillige

Bakgrunn for kurset 

Prosjekt nærmiljø og lokalsamfunn Numedal har i løpet prosjektperioden hatt fokus på kompetanseutvikling gjennom mobilisering og nyskaping samt medvirkning fra innbyggerne. Et av målene har vært å teste ut metoder og hente inn ny kunnskap gjennom kartlegging. Kunnskapen skulle så overføres til planer og handling. Når innbyggere og frivillige bes om å bidra, er det viktig at engasjementet deres blir tatt på alvor. I tillegg til at flere innbyggere ønsker å bli spurt om å bidra frivillig – så gjenbrukes mange frivillige - kanskje i for stor grad. Dette er med på å påvirke innbyggernes helse og trivsel.

 

Kurs

Gjennom prosjektet inviterte Numedalskommunene til kurset «Kunsten  å lede frivillige». Hensikten var å gi deltagerne i frivillig aktivitet litt ekstra påfyll og motivasjon til å fortsette det gode arbeidet. Dugnadsånden og frivilligheten er i varierende grad forankret og systematisert i kommunene. Samarbeidet mellom kommune, næring og frivillig sektor blir stadig viktigere for å utvikle gode nærmiljøer, lokalsamfunn, fritidstilbud og helhetlige tjenester. Nyrekruttering av unge frivillige, er også en stor utfordring for lag og foreninger i kommunene. Målet med kurset var gi deltagerne og lokalsamfunn et positivt løft til å takle disse utfordringene på en enda bedre måte.

 

Positiv tilnærming og rekruttering var hovedfokus for kurset, og alle var velkomne til å delta.  Kurset ble gjennomført med bistand fra «Internasjonalt Institutt For Seriøs Oppmuntring».  Ivar Haugstad, utdannet sosialantropolog med lang erfaring som foredragsholder og Tom Åge Myhren, med tidligere har erfaring som fantasiminister i Lucky Næroset, sto for gjennomføringen. 

 

Lokal oppfølging

I etterkant av kurset er det gjort ulike tiltak i kommunene for å følge opp dette lokalt.