Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

 

lampeland

 

Flesberg har sammen med Drammen kommune vært piloter i «Folketråkk», et nasjonalt prosjekt initiert og ledet av Design og arkitektur Norge (DOGA). Folketråkk skal være en digital plattform som hjelper kommunene og andre aktører å gjennomføre medvirkning i planprosesser etter plan- og bygningsloven i de rette fasene med anbefalte metoder og verktøy tilpasset plantype og tilrettelagt for dem man ønsker å involvere. Bilde under illustrerer hvordan vi kan se på medvirkning MED og UTEN Folketråkk.

 

Medvirkning Folketråkk 002

 

Som del av samarbeidet med DOGA, og i forbindelse med utarbeidingen av ny kommuneplan for 2020-2032, har Flesberg kommune bedt innbyggerne om å gi innspill rundt sitt nærmiljø, og gi retning til fysiske og sosiale tiltak. Gjennom bruk av medvirkningsverktøyet Maptionnaire har innbyggerne blitt invitert til å svare på en kort spørreundersøkelse.

 

Spørreundersøkelsen har bestått av både enkle spørsmål med svaralternativer, samt mer åpne spørsmål der man selv kunne velge hva man ønsket å vektlegge. I tillegg var det i undersøkelsen mulig å markere på kart hvilke steder man liker og ikke liker, hvor man ønsker implementere tiltak, samt områder man mener har forbedringspotensial. For å stille de riktige spørsmålene, ble undersøkelsen utarbeidet i samarbeid med utvalgte innbyggere i kommunen.


Rapporten oppsummerer og presenterer funnene fra spørreundersøkelsen. Resultatene fra hvert spørsmål vil bli presentert i form av en kortfattet statistisk analyse og fremstilling. For de spørsmålene hvor det også har vært mulig for respondentene å tilføye egne kommentarer, har disse innspillene blitt sortert og kategorisert tematisk. Disse spørsmålene vil derfor, i tillegg til en statistisk analyse, ha et eget avsnitt der de mest gjennomgående tema i kommentarene presenteres.

 

Les rapporten fra spørreundersøkelsen her.