Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

mat i skolen

 

Bygdekvinnelagene i Nore og Uvdal har et brennende engasjement for mat i skolen. Uvdal bygdekvinnelag har i lengre tid vært på Uvdal skole annenhver torsdag og disket opp med god tradisjonsmat til elevene. Nore bygdekvinnelag kunne ikke selv ta ansvaret for matlagingen, men mente det var muligheter for å bidra med andre praktiske gjøremål. Nore Bygdekvinnelag ønsket å sette fokus på "Betydningen av skolemåltidet", og inviterte til temakveld. Målet er å sette fokus på viktigheten av mat for et godt læringsutbytte. Nærmiljøprosjektet i Nore og Uvdal har bidratt i prosessen. 

 

Dette har vært en drivkraft for Nore bygdekvinnelag for å få til et likelydende tilbud til alle elever i kommunen. Det blir i disse dager gjennomført et prøvemåltid, der Bergtun omsorgssenter lager skolemåltid til alle de 250 elver i kommunen, fordelt på to dager. Frivillige skal hente maten på Bergtun, kjøre den til skolene, servere og «ta oppvasken».

Det er bevist å ha god effekt på konsentrasjonsevne og energinivå gjennom skoledagen ved å ha varm skolemat. Næring, trivsel og læring henger sammen. Håpet er at skolemåltidet høyner trivselen, den dagen, og at det kan gi positive ringvirkninger inn i skolemiljøet de andre dagene, til beste for våre elever.

Arbeidsgruppa bestående av representanter fra Bygdekvennelaget i Nore, Bygdekvinnelaget i Uvdal, representanter fra Fau ved skolene i Uvdal og Rødberg, kokker ved Bergtun omsorgssenter, leder for oppvekst, kultur og fritid og prosjektleder var i havn med første etappe da kommunestyret vedtok å bevilge penger til skolemat en gang per uke for alle elever i grunnskolen i Nore og Uvdal. Kommunestyret fulgte opp den positive innstillingen fra Livsløp og Kultur gikk for innføring av et gratis skolemåltid i uka fra skolestart høsten. Arbeidsgruppa ser fram til et skoleår der alle elever skal få oppleve at en dag i uka er måltidet mer enn mat- det er god matlukt, fellesskap, trivsel rundt et bord, varm mat som metter på en god måte, nye smaker, voksne og elever sammen.


Skolepultene vil bli satt sammen til langbord og elvene bidrar på den måten til å imøtekomme vissheten om at MATEN ER HALVE FØDA.

Det er selvsagt ingen spiseplikt og det er lov å bare prøve seg på en liten smak. Alle sitter ved langbord, også de som velger å ha med niste.
Folkehelseprosjektet ser det som en fordel at initiativet har kommet gjennom lag og foreninger, denne gangen gjennom Nore bygdekvinnelag. Samskaping mellom kommunen og frivillige er viktig for å utnytte ressurser og opprettholde og styrke velferden for lokalbefolkningen, i dette tilfellet elevene i grunnskolen

 

Invitasjon 

Les mer om prosjektet her