Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

naturens hjerte 003

Naturens eget hjerte

Foto: Irene B. Nørsterud

Fra fotokonkurransen "MittNumedal.no"

 

prosjekter og aktiviteter i nore og uvdal kommune

 

Folkehelseprosjektet i Nore og Uvdal jobber på mange fronter. Etter et åpent møte med frivillige lag og foreninger høster 2016 viste det seg at mange av ildsjelene i bygda ønsket å jobbe enda mer for barn og unge. Med bakgrunn i noe bekymringsfulle resultater fra Ungdata-undersøkelsen og annet kunnskapsgrunnlag ble det besluttet at folkehelseprosjketet i Nore og Uvdal skulle ha hovedfokus på barn og unge.

 

Et tankekart over alle prosjektene som ble nevnt finner du her.

 

Klikk på lenkene i menyen for å lese mer om de ulike aktivitetene.

 

 

 

 

Sammenstilling av noen rapporter og resultater for Nore og Uvdal finner du her: 

 

1. Sammendragsrapport folkehelsearbeidet i Nore og Uvdal

Inneholder sammendrag av utfordringsbildet gitt i kartleggingene: Ungdata 2017, Barnevennlige kommuner og Tankefangstrapport fra prosjekt Nærmiljø og lokalsamfunn Numedal. Rapporten inneholder både kvalitative og kvantitative data og er sammenstilt av forsker Geir Møller, Telemarksforskning (des.2017)