Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

 

Utdeling pris Sparebankstiftelsen DNB

Utdeling av gavebrev fra Sparebankstiftelsen DNB

Fv. Elin Halland Simensen (Uvdal idrettslag), Frida Halland Simensen, Hanna Borge, Marit Nordendahl (Sparebankstiftelsen DNB) og Aurora Myhr Tollefsen.

Foto: Rune Antonsen

 

publikumsfavoritten


Elevene på 8.-10. trinn ved Rødberg skole jobbet høsten 2017 med et prosjekt for å få til flere aktiviteter for ungdom i og rundt Rødberg sentrum. Ei av gruppene ønsket seg utendørs treningsapparater/fitnessapparater. Det er viktig at apparatene skal være et lavterskeltilbud til de som har lyst til å drive fysisk aktivitet og begynne å trene, men som ikke vil eller som er for unge til å trene på treningssenter. Apparatene skal være egenvektapparater og enkle å bruke. Noen apparater skal også kunne brukes av personer med nedsatt funksjonsevne. De ønsker seg en møteplass for fysisk aktivitet og trening uten at det koster penger eller trengs dyrt utstyr. 

 

Jentene forstod etter hvert at de hadde behov for en samarbeidspartner. Uvdal Idrettslag ble i den forbindelse forespurt om å være med i søknadsprosessen og hjelpe til med gjennomføring av prosjektet. Uvdal Idrettslag har ca. 170 medlemmer og tilbyr aktiviteter og trening innenfor turn, fotball og alpint, i tillegg til å arrangere skitrimkarusell. Mange av innbyggerne i kommunen deltar i fysisk aktivitet gjennom lag og foreninger, men det er også mange som faller utenfor. Idrettslaget synes det er flott at ungdommene selv tar initiativ til å etablere aktiviteter som bidrar til fysisk aktivitet.


Skolen hadde åpen kveld etter endt prosjektuke, her viste elevene fram ideene sine til publikum. Interessen for treningsapparatene var så stor, at den ble kåret til publikumsfavoritt. Lykkes jentene med sin finansieringssøknad, kan dette bli en møteplass som er viktig for sosial inkludering, ikke bare for ungdom, men for alle.