Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Skog på Myrefjell

Skog på Myrefjell

Foto: Anne W. Bjørkgarden

Fra fotokonkurransen Mitt Numedal.no

 

Resultater

 

Tankefangst

Innbyggere fra alle tre kommunene i Numedal ble 19.september 2016 spurt om å fullføre følgende setning: «Jeg skulle ønske at kommunen visste at ...».  Svarene finner du HER.

 

Resultater fra TANKEFANGSTEN høsten 2016 har vi behandlet og kategorisert med hjelp og veiledning fra Hilde Evensmo ved Cititek. I etterkant har prosjektgruppa valgt å samle og presentere de kvalitative data som «kakediagram». Alle innspill og informasjon er digitalisert og kategorisert på en måte som har gitt oss et oversiktsbilde med retningsgivende informasjon og tendenser.

 

Data ble organisert innenfor følgende kategorier:

Aktiviserende

Organisatorisk

Fysisk

Psykososialt

Arbeid/utvikling

Skole

Bosted/bomiljø 

Eksempel på innhold i kategoriene:

Aktiviserende: Aktivitetstilbud i ulike lag og foreninger, jakt, fotball mm

Organisatorisk: Frivillige lag/ foreninger , prioritere hjelp til de som har det vanskelig, verdiskaping mm

Fysisk: Uterom, offentlige rom, møtepunkter

Psykososialt: Trivsel, glede, møteplasser, omdømme, snikk/snakk/folkesnakk, venner, familie, relasjoner mm

Skole: Skole/utdanning

Bosted/bomiljø: Bolyst, gode lokale samfunn for alle aldersgrupper mm

 

Sammenstilling av noen rapporter og resultater:

1. Hva fremmer folkehelsa i Numedal/ditt nærmiljø?
2. Hva hemmer folkehelsa i Numedal/ditt nærmiljø?

3. Rapport fra tankefangsten

4. Sammenstillingsrapport fra Geir Møller