Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Ved foten av Senhovd

Ved foten av Senhovd

Foto: Espen Bålerud

Fra fotokonkurransen "Mitt Numedal.no"

 

prosjekter og aktiviteter  i Rollag kommune

Folkehelseprosjektet i Rollag jobber aktivt med mobilisering i lokalsamfunnet og medvirkning i kommunale prosesser. Prosjektet samarbeider tett med det pågående omstillingsarbeidet i kommunen, samt utvikling av samarbeid og samhandling internt i kommunen. Ut fra kunnskap kommunen har om lokalsamfunnet og innspill i "Tankefangst" høsten 2016 legger vi fokus på følgende grupper i vår kommune:

 

  • Barn og ungdom
  • Nye innbyggere / flyktninger
 

Her kan du lese mer om  pågående prosjekter og aktiviteter i Rollag.

 

 

Sammenstilling av noen rapporter og resultater fra Rollag finner du her: 

 

1. Sammendragsrapport for folkehelsearbeidet for Rollag

Inneholder sammendrag av utfordringsbildet gitt i kartleggingene: Ungdata 2017, Barnevennlige kommuner og Tankefangstrapport fra prosjekt Nærmiljø og lokalsamfunn Numedal. Rapporten inneholder både kvalitative og kvantitative data og er sammenstilt av forsker Geir Møller, Telemarksforskning (des.2017)