Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Ved foten av Senhovd

Ved foten av Senhovd

Foto: Espen Bålerud

Fra fotokonkurransen "Mitt Numedal.no"

 

prosjekter og aktiviteter  i Rollag kommune

 

Våren 2017 preges av økt fokus på samarbeid i kommunen og mot lag og foreninger

Våren 2017 har Rollag kommune opprettet en arbeidsgruppe med kommunale deltagere med prosjektansvar i kommunen. Denne gruppen utformer og utvikler et bedre samarbeid i kommunalt prosjektarbeid. Formålet er at prosjektene har en helhetlig og tverrfaglig prosess og at de blir sett i folkehelsesammenheng. Innbyggermedvirkning og annen medvirkning i de kommunale prosjektene kan bli organisert på nye måter, samt at medvirkning skal evalueres.

 

Prosjekter i Rollag kommune:

1. Møteplass med fokus på aktivitet til seniorer og eldre hjemmeboende

Det er opprettet en prosjektgruppe bestående av folkehelsekoordinator, fysioterapeut, kulturkonsulent og frivilligheten. Prosjektet startet i våren 2016 under tittelen «Slå tå ein prat imyljom lag og foreninger». I 2016 etablerte prosjektgruppen kontakt med eldrerådet og pensjonistforeningen, informerte om prosjektet og fikk innspill til bedre dialog og samarbeid mellom kommunen og frivilligheten. Sommer og høst 2016 delte vi ut spørreskjema hvor innbyggere og eldre svarte om sine aktivitetsvaner, hvilke tilbud benyttes og hva man ønsker seg fremover. De svarene danner grunnlaget for utforming av nytt tilbud som nå lokaliseres på Bygdetunet i Rollag.


«Numedal – mitt lokalsamfunn» bistår prosjektet i prosessen videre. Tilbudet utvikles og utformes som møteplass på tvers av generasjoner og kulturer. Her benytter vi medvirkningsmetoder i samarbeid med «Numedal – mitt lokalsamfunn».


2. Møteplass nye innbyggere Rollag sentrum

Prosjektet startet med åpent møte 24.november 2016 i regi av «Numedal – mitt lokalsamfunn». Deltagerne i dette møtet hadde stort engasjement og ønske om videre utvikling av møteplasstilbudet i Rollag sentrum og her med spesiell fokus på inkludering og deltagelse av nye innbyggere.
Dette prosjektet er i oppstartsfasen.


3. Bistå frivillige lag og foreninger med gjennomføring av prosjekter

En viktig del av folkehelsearbeidet gjennomføres av frivillige lag og foreninger. Disse organisasjonene har ofte mange prosjekter på agendaen. «Numedal – mitt lokalsamfunn» skal bistå de frivillige i å få gjennomført sine prosjekter gjennom bistand til søknadsskriving, kvalitetssikring av prosjektplaner og tips til finansieringsmuligheter.

 

Ta kontakt dersom dere ønsker at «Numedal – mitt lokalsamfunn» skal bistå i realisering av konkrete nærmiljøprosjekter.