Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

IMG 0427 002

Villbringebær

Foto: Elin Halland Simensen 

 

 

artikkelserie laagendalsposten

Gjennom samlinger og møter med mennesker i Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg, har prosjektet opplevd stort engasjement og deltagelse fra lag og foreninger. Det er prøvd ut ulike måter å mobilisere innbyggere til økt deltagelse i egne nærmiljø og lokalsamfunn. I denne sammenheng har vi fått mye kunnskap og identifisert behov og ønkser. 

 

Opplevelsen av medvirkning og deltagelse i lokalsamfunnet er viktig for egen helse og fortoner seg ulikt i kommunene. Kulturforskjellene kommer vi ikke utenom, men det mangler ikke på vilje til å bidra, mange flere ønsker å bli spurt om å få bidra i sitt lokalsamfunn. Gjennom ulik grad av medvirkning kan små lokalsamfunn mobilisere og løfte i fellesskap.

 

For å synliggjøre funn og resultater fra prosjektet, ble det gjennom et halvår publisert artikler i lokalavisen hver 14. dag.   

 

Her kan du lese artiklene som sto på trykk: 

Kaferiet i Rollag sentrum.

Survey på Ble - rapporten klar og vinnerne trukket, kikk også her. 

Student i sommerjobb sørget for nytt pilotprosjekt til Flesberg.

Blir det gratis skolemåltid til elevene i Nore og Uvdal?

Gjestebud for nærmiljøet. 

Om å gi ungdom en stemme.

Barn og unge i fokus.