Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Tuftepark

 

Tuftepark ved numedal videregående skole

Idrettslaget Noringen har i samarbeid med Numedal videregående skole, Bu i Nore og NumedalMitt lokalsamfunn, folkehelseprosjektet, søkt om penger til Tuftepark i tilknytning til utearealene ved Numedal videregående skole og flerbrukshallen Numedalshallen. Her blir det mulighet for egenorganisert aktivitet og trening. Sparebankstiftelsen har bevilget kr. 300000,- til etablering av parken.

 

Det er inngått avtale med grunneier, Nore og Uvdal kommune, om plassering av apparatene, drift og vedlikehold av anlegget. Parken er ventet å tas i bruk i løpet av høsten/vinteren 2018/2019.