Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Befaring badedam

Befaring badedam

Foto: Nadine Mielke

 

å gi ungdommen en stemme

 

Ved kafè modellen på Veggli skole 2017 stemte elver fra 7-9 trinn frem 3 prosjekter som gikk i videre utvalg til omstillingsstyret i Rollag kommune. Elver fikk deretter tildelt 50.000kr for å realisere sitt prosjekt «Nytt badeanlegg – ny utforming av eksisterende badeanlegg i Veggli». Midlene elevene fikk i denne omgang forvaltes i samarbeid med Veggli Vel, som har ansvar for å bistå ungdommene i prosjektutforming samt bistand innen regnskapsføring i tildelte midlene.


Ved en befaring på «Badedam Veggli» juni 2017, elevgruppen, Veggli Vel, prosjektleder omstilling samt folkehelsekoordinator, ble det tydelig at prosjektet viser mot utforming av et nytt badeanlegg som vil ta høyde for bedre sikring under badesituasjon samt bedre tilgjengelighet til sanitære og skifte forhold.
Ny målsetting i prosjektet satte i gang en større prosess i Rollag kommune. Rollag kommune gikk i dialog med Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen vedr. beskrivelse av prosjektsøknad til dette arbeidet. Nytt badeanlegg vil være et byggeprosjekt som både forutsetter finansiell støtte ved innlevering av søknad samt avklaringer av arealvalget. Den eksisterende prosjektgruppen tok kontakt med grunneier av aktuelt område og etablerte et videre samarbeid. Folkehelseprosjektet stimulerte til utforming av en idéskisse for et nytt badeanlegg ved Monica Sølyst (FAUN Naturforvaltning), som blei presentert i et åpent møte i august 2018.


Elever fra Arbeidslivsfaget (ALF) på Veggli skole hadde i forkant av møtet samarbeidet med folkehelseprosjektet og kartlagt tilgjengelighet på relevant område (dataen er lagt inn i databasen til kartverket). Dette arbeidet er en viktig prosess i videre utforming av friluftsområder samt videre søknadsprosesser.


Elevene har sammen med folkehelseprosjektet vært på befaring av området og sett på begge skisseforslag til nytt badeanlegg. Under befaringen ble det konkretisert ønske for videre satsning av forslag samt ytterlige innspill når det gjelder utforming. Elever har i denne sammenheng tatt hensyn til tidligere formulert forslag til universell utformet tursti tilknyttet dette området samt innspill som har kommet frem under kartlegging av tilgjengelighet av friluftsområdet.
Elever ved Veggli skole ser prosjektet i sammenheng med andre prosjekter som er aktive per dags dato – muligheter for gjensidige støtte og finansering – samt konkrete forslag til egeninnsats/dugnad i prosjektet.

 

ideskisser badeanlegg