Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Bumperballs - "Aktiv fredag" Rødberg skole

Bumperballs

Kick-off fredag 10.11.2017

Foto: Mia Flaata Langaas

 

Ungdomsprosjekt i Nore og Uvdal

Høsten 2016 ble det arrangert idemyldringer og møter for å få fram ideer til prosjekter for å bidra til gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse i Numedal. I løpet av prosessen kom det fram ønsker om å jobbe med prosjekter rettet mot ungdom.

 

Vinteren 2017 ble det søkt om finansiering fra Sparebankstiftelsen med Rødberg IF står som prosjekteier. De fikk innvilget 250 000,- til kjøp av utstyr til aktivititeter. Ungdomsprosjektet fikk navnet "Aktiv fredag".

 

Høsten 2017 ble det innledet et samarbeid med skolen og "Ungt Entreprenørskap" som skulle hjelpe til med å gjennomføre prosjektuke på Rødberg skole. Prosjektet startet med et "kick-off", et samarbeid mellom Grotta ungdomsklubb og Rødberg skole. Gjennom prosjektuka var målet at ungdommene skulle komme med forslag til alternative aktiviteter i tilknytning til ungdomsklubben. Gjennom Ungt Entreprenørskapsuka kom elevene med mange gode forslag. Det kåret både "Beste idé" og "Publikumsfavoritten", disse er løftet inn i prosjektet Numedal mitt lokalsamfunn. Andre forslag jobbes det videre med gjennom "Aktiv fredag".

 

Viktig å holde engasjementet oppe.

Det er fortsatt fokus på å skape kontakter og avtaler mellom ungdommer og lag/foreninger i forbindelse med videre planlegging og gjennomføring av forslagene som kom inn. Det var totalt 25 ulike forslag, alt fra filmkvelder og ungdomskafe’ til paintball og mekkeverksted. Det blir viktig å holde engasjementet og motivasjonen oppe og flere av prosjektgruppene som fortsetter planlegging nå, har gode muligheter for å bli gjennomført og igangsatt. 

Her kan du lese mer om "Beste ide" og "Publikumsfavoritten".