Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Jentene i eplehajin

Jentene i elpehajin

Foto: Terese Bjørnsrud

Fra fotokonkurransen Mitt Numedal.no

 

Lenker

Om det nasjonale prosjektet

Buskerud er et av åtte fylker i landet som har fått tildelt midler i prosjekt Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. «Numedal - mitt lokalsamfunn» med kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg, er de eneste i Buskerud og blant de 42 kommuner i Norge som er med i prosjektet.

 

Prosjekt «Nærmiljø og lokalsamfunn»

 

Kommunenes og fylkets nettsider:

Nore og Uvdal kommune

Rollag kommune
Flesberg kommune
Buskerud Fylkeskommune

 

Lenker til fagstoff og veiledere:

Veileder Helsedirektoratet; God oversikt - en forutsetning for god folkehelse

Folkehelsplanlegging i kommunene

Folkehelsepolitisk rapport 2017  (indikatorer for det tverrsektorielle folkehelsearbeidet).
Folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling (Helsedirektoratets innspill til videreutvikling av folkehelsepolitikken)
Resiliente og helsefremmende lokalsamfunn (En kunnkapsoppsummering som viser hvordan sosiale faktorer virker helsefremmende for befolkningens psykiske helse – Sintef/KS 2018)
Sosial ulikhet i helse som tema i helsekonsekvensutredninger

Veileder for egenevaluering (for kommuner med prosjekter i Folkehelseprogrammet, KS 2018).

Forskning i friluft 2019

 

Informasjon fra departement og direktorat:

Dette er hva Helsedirektoratet sier om folkehelsearbeid i kommunene.

  •  

Relaterte prosjekter i Numedal:

Barnevennlige kommuner – UNICEF og Kongsbergregionen, pilotprosjekt 2016-17

Kongsbergregionen - prosjekt barnevennlige kommuner

Ung i Buskerud 2017 - Numedalskommunene gjennomfører kartleggingen i 2017

BIR prosjektet «Barn i risiko» (Barn i rusfamilier) Flesberg kommune med interkommunal ressursgruppe