Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Jentene i eplehajin

Jentene i elpehajin

Foto: Terese Bjørnsrud

Fra fotokonkurransen Mitt Numedal.no

 

Lenker

Om det nasjonale prosjektet

Buskerud er et av åtte fylker i landet som har fått tildelt midler i prosjekt Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. «Numedal - mitt lokalsamfunn» med kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg, er de eneste i Buskerud og blant de 42 kommuner i Norge som er med i prosjektet.

 

Prosjekt «Nærmiljø og lokalsamfunn»

 

Kommunenes og fylkets nettsider:

Nore og Uvdal kommune

Rollag kommune
Flesberg kommune
Buskerud Fylkeskommune

 

Lenker til fagstoff og veiledere:

Veileder Helsedirektoratet; God oversikt - en forutsetning for god folkehelse

Folkehelsplanlegging i kommunene

 

Informasjon fra departement og direktorat:

Dette er hva Helsedirektoratet sier om folkehelsearbeid i kommunene.

  •  

Relaterte prosjekter i Numedal:

Barnevennlige kommuner – UNICEF og Kongsbergregionen, pilotprosjekt 2016-17

Kongsbergregionen - prosjekt barnevennlige kommuner

Ung i Buskerud 2017 - Numedalskommunene gjennomfører kartleggingen i 2017

BIR prosjektet «Barn i risiko» (Barn i rusfamilier) Flesberg kommune med interkommunal ressursgruppe