Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Oppmuntringstilsynet1

 Oppmuntringstilsynet

F.v. Tom Åge Myhren; livsgnistrer og praktiker og Ivar Haugstad, fastantropolog og skriftlærd - med sine sosiale antenner og koblingspunkter

 

 

1. kurskveld - "kunsten å lede frivillige"

 

Oppmuntringstilsynet har vært på Lampeland og gitt kursdeltagerne på 1.kveld av Kunsten å lede frivillige - et hyggelig «varig men». Se bare her: https://youtu.be/NOE_Nd-Pegs

 

Prosjekt nærmiljø og lokalsamfunn Numedal har gjennom to år hatt fokus på kompetanseutvikling gjennom mobilisering og medvirkning fra innbyggerne på ulike måter. Målet er å prøve ut metoder og hente inn ny kunnskap gjennom kartlegginger. Det blir så viktig å overføre kunnskapen til planer og handling. 


Med mot og humør på agendaen ble kursdeltagerne presentert for lekende måter å skape engasjement på. Behovene fra de enkelte deltagerne ble kartlagt denne første kvelden kvelden for å spisse budskapet enda bedre. 

 

En første hjemmeoppgave er «Oppmuntringsmelding» som skal utdeles en til tre personer fram til neste samling. Personer som tas på fersken i å gjøre en positiv forskjell, skal tildeles melding om positivt avvik – kursledernes betegnelse på god LE-DEL-SE.  

 

Alle har vi behov for positiv feedback i hverdagen og frivillige engasjerte ildsjeler trenger kanskje en «ladestasjon» noen ganger, som kursleder og selvoppnevnt «livsgnistrer» Tom Åge Myhren beskriver det.

 

I tillegg til at flere innbyggere ønsker å bli spurt om å bidra frivillig – så gjenbrukes også mange frivillige - kanskje i for stor grad.  Kursholderne ønsker å sette fokus på en positiv tilnærming og rekruttering gjennom dette kurset. 

 

«Fantastisk inspirerende» sa Tone Bjørnsrud fra Nore og Uvdal om første kurskveld med Oppmuntringstilsynet.  «Hvorfor er det ikke flere fra Nore og Uvdal her? Veldig synd at kurset på Rødberg ble avlyst», sier hun videre.

 

I rekken av de tretti frammøtte deltagerne fra våre tre kommuner, er Flesbergingene i flertall denne gang. Både ordfører og rådmann, næringsdrivende, frivillige ildsjeler, sykepleiere og andre ledere fra kommunene var på plass og fikk en inspirerende kveld. Rektor på Idrettsskolen i Rollag, Sølvi Pettersen, hadde med seg Ida Camilla Christensen, ivrig student med stort frivillig engasjement på fritid. Hun hadde denne tilbakemeldingen etter første kurskveld; 

 

«Takk for at vi fikk være med på kurset om kunsten å lede frivillige. Jeg kjørte hjem med en meget inspirert ungdom i går kveld». Videre forteller hun: «Jeg var også inspirert. Det er et godt tema og det er mye å reflektere over, og mange ideer å få».

 

De som ikke hadde anledning til å være med 1. kurskveld, kan ta en kikk her.