Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

PG i Drangedal 4 Kopi

 Prosjektgruppe i "Folkehelse og lokalsamfunns-prosjektet i Numedal.

Fv. Målfrid Toeneiet - Nore og Uvdal kommune, Randi Morset Hallerud fra Buskerud fylkeskommune, Nadine Mielke - Rollag kommune og Frøydis Lislevatn - Flesberg kommune.

 

 

Artikkelserie om numedal

Fra og med tirsdag 2. okrtober og hver 14. dag fram mot jul kan du i Laagendalsposten lese artikler og funn i prosjektet. Artiklene vil også bli lagt ut her på nettsiden.

 

Gjennom samlinger og møter med mennesker i Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg har prosjektgruppa opplevd stort engasjement og stor deltagelse på samlinger og møter i løpet av våren og høsten. Det er så langt i prosjektet prøvd ut ulike måter å mobilisere innbyggerne til økt deltagelse i egne nærmiljø og lokalsamfunn. Dette har bidratt til ny kunnskap og samtidig har det ført til at nye behov og ønsker er identifisert.