Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Avslutningskonferanse 1

Deltagere fra Numedal på avslutningskonferansen for det nasjonale "Nærmiljøprosjektet"

Fv. Jon Gjæver Pedersen, Halvor Rostad Kjersti Moreth Hallerud, Ole Morten Simensen, Elin Halland Simensen.

Foto: Frøydis Lislevatn

 

 

avslutningskonferanse "nærmiljøprosjektet"

En stor delegasjon fra kommunene i Numedal deltok 21.- 22. november på avslutningskonferansen til "Nærmiljøprosjektet". Numedalskommunene har fra 2015 til 2018 deltatt som de eneste kommunene fra Buskerud fylke. I løpet av prosjektperioden har det vært gjennomført forskjellige aktiviteter og prosjekter for å prøve ut ulike modeller og metoder for medvirkning i prosesser i kommunene. Prosjektet er mest kjent i Numedal som "Folkehelse-prosjektet". 

 

Erfaringene fra prosjektene i de ulike fylkene ble presentert på konferansen, og målet var lære av erfaringene som ble oppsummert på konferansen i Stavanger. Prosjektlederne hadde foredag og presenterte i ulike sesjoner  hvordan det er jobbet med problemstillingene i Numedal.

 

I utviklingsprosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» 2015 – 2018, har det deltatt 8 fylkeskommuner, 7 høgskoler/ universitet og 40 kommuner, samt statlige etater. Helsedirektoratet har bidratt med tilskuddsmidler, tilrettelegging og kompetanse sammen med de andre aktørene. Gjennom utviklingsarbeidet kartlegges og identifiseres nærmiljøkvaliteter gjennom deltakelse og medvirkning fra lokalbefolkningen. God stedsutvikling og gode lokalsamfunn har stor betydning for livskvalitet og trivsel og er viktig for kommunenes systematiske folkehelsearbeid i framtiden.

 

Her finner du nettsiden for avslutningskonferansen, med tilgang til presentasjonene.