Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Bygdebil

Bygdebilen 

Foto: Britt Guton Halland

 

 

bygdebilen er et "faktum"

Gjennom det siste året har det blitt jobbet med å få realisert ideen fra Uvdal bygdekvinnelag om å gå til anskaffelse av en bygdebil.
Vinteren 2017/18 ble foreningen «Bygdebilen Nore og Uvdal» stiftet, og det ble valgt et styre. Styret har i samarbeid med nærmiljøprosjektet jobbet med søknader om finansiering, bilvalg, partnerskapsavtale og instrukser for bilen. Nå er den et faktum og har begynt å «rulle».
Partnerskapsavtalen som er inngått med Nore og Uvdal kommune inneholder tilsagn om årlige driftsmidler og om hvordan bilen skal driftes. Det er Nore og Uvdal frivilligsentral som skal ha ansvaret for den daglige organiseringen i samarbeid med styret for bilen.
Partene som har jobbet med dette håper bilen blir ønsket velkommen og at mange i tiden framover vil få nytte av dette nye tilbudet.

 

Hvem kan benytte seg av bygdebilen?

• Pensjonister og personer med spesielle behov.
• Lag og foreninger.
• Arrangement basert på frivillighet.

 

Bygdebilen skal ikke være en konkurrent til drosjenæringen i kommunen og vil av den grunn ikke bli brukt til kjøring av:

• Privatpersoner.
• Bedrifter.
• Det offentlige. Gjelder ikke prioritert brukergruppe som allerede er nevnt ovenfor.
• Bygdebilen står likevel fritt til å innvilge unntak ved spesielle tilfeller.