Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Erfaringskonferanse 2019

 

erfaringskonferanseN 2019


Erfaringskonferansen for Næringmiljøprosjektet i kommunene i Numedal i Buskerud ble som planlagt gjennomført på Kongsberg 9. januar 2019. Konferansen ble arrangert i et samarbeid mellom Distriktssenteret, Buskerud fylkeskommune og prosjektkommunene. Temaet var "Livskraftige lokalsamfunn gjennom samskaping". På konferansen delte prosjektkommunene sine erfaringer fra utprøving av metoder og modeller for medvirkning blant innbyggere i lokalsamfunnet. Videre var det mange eksterne bidragsytere. Det var 65 deltakere fra i alt 10 kommuner og øvrige organisasjoner.

 

Dagen startet med innledende foredrag og presentasjoner før lunch. Etter lunch var det lagt opp til parallellsesjoner og gruppearbeid/erfaringsdeling.

 

Nedenfor finner du de fleste av presentasjonene fra konferansen:

 

- Velkomst og innledning, v/ Buskerud fylkeskommune og prosjektkommunene

- Livskraftige lokalsamfunn - tilfeldig og planlagt, Distriktssenteret v/Ann Opheim Jørgensen

- Fra medvirkning til kunnskap og handling, Høgskolen i Volda v/Randi Bergem

- "Folketråkk" - på vei til et bedre og mer helhetlig kunnskapsgrunnlag for utvikling av byer og tettsteder, DOGA v/Ingvil Aarholt Hegna

- Foreløpige resultater fra evalueringen av nærmiljøprosjektet i Buskerudkommunene, USN v/Catherine Lorentzen

- La oss gjøre det sammen! Lokal samskapende sosial innovasjon, USN Sesam v/Lars Ueland Kobro

 

Parallell 1

- Medvirkning fra kunnskapsmiljø, Distriktssenteret v/Anne-Irene Myhr

- Slik har studenter fra NMBU arbeidet i mellomstore byer og tettsteder, NMBU v/Einar Lillebye

- Dette har vi oppnådd med bruk av studenter og deres kompetansemiljø, Flesberg kommune v/Oddvar Garås og Frøydis Lislevatn

- Telemarks nye landemerke, Sjøormtårnet. Hvordan arkitektstudenter fra Milano har satt sitt preg på Seljord, v/Harriet Slaaen

- Samarbeidet med arkitekfirmaet Snøhetta og Europan 15, Nore og Uvdal kommune v/Målfrid Toeneiet

 

Parallell 2

- Medvirkning fra barn og ungdom, Distriktssenteret v/Ann Opheim Jørgensen

- Attraktiv ungdomskommune, Rollag kommune v/Nadine Mielke

- Ungt entreprenørskap på ungdomstrinnet ved Rødberg skole, Nore og Uvdal kommune v/Britt Guton Halland

- Verktøykassen hjelper oss å planlegge, DOGA v/Ingvil Aarholt Hegna

- Ungdomsmedvirkning i kommuneplanarbeidet, Flesberg kommune v/Jon Gjæver Pedersen

- Slik har ungdomsmedvirkning endret Mandal sitt plan- og utviklingsarbeid, Mandal kommune v/Anne Grønsund