Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Svene befaring juni17

Ordfører Oddvar Garås på befaring i Svene sammen med Kjersti Morseth Hallerud, Buskerud Fylkeskommune, 1.amanuensis Deni Ruggeri, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Ingvil Hegna, Design og arkitektur Norge (DoGa)

 

 

Gjestebud i Svene - oppfølging

Flesberg kommune samarbeider med NMBU, Ås og DoGA, Oslo

 

Det er i løpet av våren og sommeren avholdt syv GJESTEBUD i Svene. 59 personer mellom 20 – 87 år har vært engasjert. Flesberg kommune er veldig godt fornøyd og takknemling for alle gode innspill. Takk også til gjestebudverter i Svene som så positivt har stilt opp og invitert nabolag og venner på besøk.

 

Møteplasser(M), turveier og–stier(T) som ønskes bevart, forbedret og utviklet er markert på kart. Risikoutsatte steder og veier er markert med røde X og kommentert.

Se hele presentasjonen her.

 

Vi tar fortsatt imot innspill som kan supplere våre gjestebud. Legg de inn i vårt Tankefangstanlegg.

Presentasjon av resultater – oppsummert.

 

Oppfølging – høsten 2017


Vi vil følge opp medvirkningsarbeidet for et godt lokalsamfunn i Svene gjennom samarbeid med NMBU (www.nmbu.no) og DoGa (www.doga.no)
Masterstudenter på landskapsarkitektlinja vil gjøre et feltarbeid i Svene og muligens bruke flere metoder. Dette blir spennende å følge.
Vi har valgt å fokusere på medvirkning fra barn og unge, da gjestebudene favnet de voksne innbyggerne 20 - 87 år.