Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Erfarings konferanse 2019

 

invitasjon til erfaringskonferanse


På konferansen vil kommunene vil dele sine erfaringer fra utprøving av metoder og modeller for medvirkning blant innbyggere i lokalsamfunnene våre. Det blir også lagt fram sammenstillinger av kunnskapsgrunnlag og folkehelseoversikter. 

 

Dagen starter med innledende foredrag og presentasjoner før lunch.

Etter lunch byr vi opp til parallellsesjoner og gruppearbeid/erfaringsdeling.

 

Foruten Lars Ueland Kobro, seniorforsker v/SESAM (Senter for Sosialt Entreprenørskap og Samskapende Sosial Innovasjon) og USN (Universitetet i Sørøst-Norge) vil Anne-Irene Myhr fra Distriktssenteret og seniorrådgiver Ingvil Hegna, DOGA komme. Fra USN kommer Ingun Stang og Catherine Ann N. Lorentzen.

 

Nærmere informasjon og påmelding til parallellsesjoner legges ut etterhvert.

 

Påmeldingsfrist: 10.desember 2018.

Sted: Quality Hotel Grand, Kongsberg

 

Konferanseavgift: kr 450,-


Benytt påmeldingslenken og meld deg på her

 

Konferansen arrageres som et samarbeid mellom Buskerud Fylkeskommune, Distriktssenteret og kommunene i Numedal; Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg. 

 

Håper vi sees – Velkommen!