Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Tankefangstrapport

 

 

 

Resultater fra tankefangsten

 

Prosjektgruppa har siden oppstarten av prosjektet samlet inn innspill fra innbyggerne.  «Tankefangst»  er brukt som metode for å innhente denne kvalitative informasjonen på. Arrangementene som rapporten bygger på er alle avholdt høsten 2016. Prosjektgruppa har selv arrangert noen møter og invitert oss inn i andre, for å samle informasjon fra en bred gruppe av befolkningen. Formålet med denne rapporten er å presentere resultater fra våre innbyggermøter i prosjektet.

 

Resultatene i rapporten er innhentet og bearbeidet av prosjektgruppas medlemmer med hjelp av COurban Design Collective, Danmark.

 

Sammenstilling av noen resultater:
1. Hva fremmer folkehelsa i Numedal/ditt nærmiljø?
2. Hva hemmer folkehelsa i Numedal/ditt nærmiljø?

 

En fullstendig rapport med alle resultatene fra tankefangsen finner du her.