Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Styret i Nore og Uvdal bygdebil komprimert

Styret i Bygdebilen i Nore og Uvdal 

F.v. Hilde Stordalen, Åse Berit Løitegård, Tore Bergstøl, Gunhild Vikan og Tora Undebakke

Foto: Britt Guton Halland 

 

Snart ruller Bygdebilen i Nore og Uvdal på vegen.

Mandag 12. mars går inn i historien som en merkedag for mange i Nore og Uvdal. Denne dagen ble det holdt stiftelsesmøte for foreningen Bygdebilen i Nore og Uvdal på kommunehuset på Rødberg.


Kronglete og lang vei.

Vegen fram til denne kvelden har vært både kronglete og lang. Det har i flere år vært ytret ønske om at en slik bil kunne være til stor nytte og glede for mange, men det har av forskjellige årsaker kommet hindringer i vegen slik at bilen ikke har blitt realisert tidligere.
Høsten 2017 ble saken igjen løftet fram, denne gangen av Uvdal bygdekvinnelag. De inviterte til et møte og presenterte sine tanker. Det var mange som ville være med på prosessen videre denne gangen. Et interimsstyre med representanter fra forskjellige lag og foreninger, frivillige og nærmiljøtiltaket Mitt lokalsamfunn ble dannet. 

 

Hjelp til finansiering

For å få bygdebilen på vegen er styret avhengig av hjelp til finansieringen. Fram til i dag har foreningen mottatt en gave på kr. 200.000,-. Det er nå sendt ut en anmodning om støtte til bedrifter og stiftelser og styret håper denne blir positivt mottatt og at mange ser viktigheten av å være med på finansieringen. For alle andre som ønsker å være med å finansiere bygdebilen, er det mulig å sette ditt bidrag inn på konto i Skue sparebank 2351 76 91216. Styret for Bygdebilen i Nore og Uvdal sier på forhånd takk for ditt bidrag.

 

 

 

Les mer om arbeidet med bygdebilen her.