Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Ordsky 2

 

 

 

Stiftelsesmøte for Flesberg bygdelag

 

Det avholdes stiftelsesmøte for Flesberg bygdelag
Sted: Veslesalen Flesberg samfunnshus
Tid: Mandag kl.19:00

Folkemøtet i Flesberg 20.mars mobiliserte lokalbefolkningen og hele 73 personer møtte opp med stort engasjement for sitt nærmiljø og lokalsamfunn.
Folkemøtet resulterte i mange innspill og støtte til arrangørene og initiativtakere som nå mobiliserer videre med støtte fra Flesbergingene.

Det skal stiftes et bygdelag i Flesberg tettsted for å ha et lag som aktivt vil arbeide for utvikling av tettstedet Flesberg. I dette arbeidet legges fokus på både etterbruk av skolebygg, næringsutvikling, trafikksikring og forskjønning mm.

 

Alle i Flesberg skolekrets og andre med interesse for utvikling av Flesberg tettsted er velkommen til dette møtet som avholdes mandag 8.mai kl. 1900.