Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Legge hodene sammen

 

 

Stor interesse for medvirkningsmetoder gjennom prosjekt nærmiljø og lokalsamfunn

 

15.mars deltok åtte fylker, trettiåtte kommuner, helse- og omsorgsdepartementet og helsedirektoratet (arrangør) på en nasjonal konferanse om nærmiljøprosjektet.

 

Tjøme kommune informerte oss alle om sine erfaringer med metoden «Gjestebud». Flesberg kommune skal i gang med «Gjestebud» i Svene over påske. Dette vil Regjeringen, sier Helse- og omsorgsdepartementet og viste til den nye stortingsmeldingen (Meld. St. 18 (2016–2017) om bærekraftige byer og distrikter.