Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Ane Killingstad 003

Ane Killingstad har sommerjobb i Flesberg kommune

Foto: Privat

 

 

student i sommerjobb sørget for nytt prosjekt 

Flesberg kommune har gjennom nytilsatt planleggerstudent i sommerjobb på teknisk avdeling, blitt pilotkommune  i et sti - og løypeplan-prosjekt sammen med Nes kommune. Det er Buskerud Fylkeskommune som eier prosjektet og målsettingen er å teste ut en ny veileder fra Miljødirektoratet.


«Dette passer som hånd - i- hanske for oss», sier teknisk sjef Jarle Weseth. Prosjektleder i Nærmiljøprosjektet Frøydis Lislevatn, kan konstatere at kommunen med dette vil kunne nå målet om å få kunnskapen inn i planer  videre til handling. Nå blir nærturer registrert, gjennom medvirkning skal disse prioriteres og til slutt er målet å kunne skilte og merke turer. 


I evalueringer av medvirkningsprosessene gjennomført i kommunen gjennom prosjektet, er det fortsatt mange som håper og mener at innspill og forslag vil vinne fram, men «ikke alle har trua».


Bli bedre kjent med Ane og hvorfor hun havnet i Flesberg denne sommeren.
Hvorfor søkte du på jobb i Flesberg kommune?
Jeg søkte på sommerjobb for å få relevant erfaring før jeg starter på siste året av mastergraden i by- og regionplanlegging ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). Da teknisk sjef tilbød meg sommerjobb, takket jeg ja med engang, og det er jeg veldig godt fornøyd med! Jeg kjenner noe til Flesberg fra før da jeg har jobbet på Lampeland hotell, men jobben på teknisk vil by på nye kjennskap, utfordringer og arbeidsoppgaver i Flesberg.

 

Hvorfor valgte du utdanningen by- og regionplanlegging?
Jeg var veldig usikker på hva jeg ville, men startet på by- og regionplanlegging og anger ikke. Det jeg liker best er at det både er praktisk og teoretisk, gruppearbeid og selvstendig arbeid. Vi har alt fra juridiske fag til kart-fag, og lærer veldig mye av å jobbe sammen i grupper fra forskjellige studieretninger.

 

Hva blir arbeidsoppgavene dine gjennom sommeren?
Jeg skal i hovedsak arbeide med et sti- og løypeprosjekt i kommunen. Jeg sitter på teknisk, hvor jeg har blitt tatt godt imot. I tillegg jobber jeg tett med folkehelsekoordinator, og har fått innblikk i nærmiljøprosjektet «Numedal – mitt lokalsamfunn». Flesberg har nylig blitt en av to pilot-kommuner i Buskerud for utarbeidelse av «Plan for friluftslivets ferdselsårer». Min jobb – med god hjelp – blir å utarbeide en plan i henhold til veilederen utgitt av Miljødirektoratet. Det blir ekstra spennende! Hovedmålet er å omdanne kunnskapen som har blitt samlet inn i nærmiljøprosjektet og føre dette et skritt nærmere handling.

 

Hvorfor er sti- og løypeprosjekt aktuelt, og hva tenker du om mulighetene i Flesberg kommune?
Flesberg har store muligheter for et variert friluftsliv og utallig (u)kjente perler, både på fjellet og i bygda. Målet med sti- og løypeprosjektet er å merke, skilte og synliggjøre slik at alle – lokal befolkningen, hytteeierne og turister – ser hva kommunen har å by på. Nærturene er de som er brukt hyppigest, og disse vil være i fokus. Selv synes jeg det er veldig deilig å ta på jobbeskoa på trammen, og kunne gå seg en tur uten å være avhengig av bilen.


Hvordan er det å jobbe i en «ukjent» kommune?
Først og fremst, veldig spennende! Jeg tar det som en utfordring, men er avhengig av god hjelp av folk med lokal kunnskap – noe jeg har fått så langt. Jeg har allerede vært i kontakt med flere som er lokalkjente, i tillegg er informasjonen som er innhentet gjennom medvirkningsprosessene i nærmiljøprosjektet gull verdt. Jeg også vært ute på topptur et par dager i finværet. Jeg er glad i å gå tur i skogen og på fjellet, og håper det blir enda mer av dette.
Gleder meg til en spennende sommer med nye utfordringer – og god hjelp fra rutinerte kollegaer i kommunen og lokale!