Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >


Oddvar 003

Ordfører Oddvar Garaas

 

Takker for responsen

Gjennom nærmiljøprosjektet «Numedal – mitt lokalsamfunn» ble det i slutten av mars 2018 sendt ut en digital spørreundersøkelse til hytteeierne på Blefjell. Flesberg kommune har mange hytter, og hytteeierne er viktig medspillere i tillegg til innbyggerne for kommunens utvikling.

 

Det er utarbeidet en rapport som oppsummerer og presenterer de viktigste funnene fra spørreundersøkelsen.
Vi fikk tilbakemeldinger og gode innspill fra hele 352 respondenter og kommunen har fått mye verdifull informasjon og kunnskap. I tilknytning til spørreundersøkelsen kunne respondentene oppgi e-postadressen sin, og blant disse har nå ordfører Oddvar Garaas (bildet) trukket ti vinnere av boka «Mat i Numedal».

 

Vinnerne tilskrives i disse dager.