Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Modeller og metoder

Ulike modeller for medvirkning er prøvd ut og evaluert gjennom flere faser og på ulike nivå i vårt utviklingsarbeid. Dette kan illustreres billedlig som i figuren nedenfor etter S. Arnstein (1969).

 

Medvirkningstrappa

Medvirkningstrappa

Illustrasjon: Fritt etter S. Arnstein (1969)

Gjennom reell medvirkning settes det av tilstrekkelig tid og ressurser til å medvirke, slik at det gis reell mulighet for påvirkning og ikke bare informasjon.

 

Det er viktig å bruke ulike metoder på ulike grupper av befolkningen. I det offentlige rom er det ikke lenger et spørsmål om man bør trekke inn barn i beslutninger, men heller hvordan man kan gjøre det for å sikre reell og meningsfull deltakelse.

 

Eksempelsamling med modeller for barns medvirkning finner du her. Dette vil vi jobbe videre med.

 

En viktig metode i vårt innledende kartleggingsarbeid har vært tankefangst, les mer om tankefangst som medvirkningsmetode her.

 

Les mer om flere medvirkningsmetoder som er testet ut i prosjektet her.