Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Modeller og metoder

Modeller for medvirkning skal utprøves og evalueres gjennom flere faser og på ulike nivåer i vårt utviklingsarbeid. Dette kan illustreres billedlig som i figuren nedenfor etter S. Arnstein (1969).

 

Medvirkningstrappa

Medvirkningstrappa

Illustrasjon: Fritt etter S. Arnstein (1969)

Gjennom reell medvirkning settes det av tilstrekkelig tid og ressurser til å medvirke, slik at det gis reell mulighet for påvirkning og ikke bare informasjon.

 

Det er viktig å bruke ulike metoder på ulike grupper av befolkningen. I det offentlige rom er det ikke lenger et spørsmål om man bør trekke inn barn i beslutninger, men heller hvordan man kan gjøre det for å sikre reell og meningsfull deltakelse.

 

Eksempelsamling med modeller for barns medvirkning finner du her. Dette vil vi jobbe videre med.

 

En viktig metode i vårt innledende kartleggingsarbeid har vært tankefangst, les mer om tankefangst her.

 

Gjestebud er annen metode for medvirkning som skal utprøves. Denne metoden er testet ut blant annet i Svelvik kommune med stort hell. Gjestebud i Svelvik kommune handlet om at innbyggere inviterte gjester hjem til seg for å diskutere ett eller flere tema fra kommuneplanen. Erfaringene fra dette er svært god, både sett fra innbyggernes, politikernes og kommuneadministrasjonens side. Gjestebud som metode kan benyttes i flere sammenhenger hvor medvirkning fra innbyggerne er viktig.