Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Kos ved Vasstulvannet beskjært

Kos ved Vasstulvannet

Foto: Gunhild Lesteberg Kjøntvedt

 

Om prosjektet

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse i Numedal 

Dette 3-årige prosjektet (2016 – 18) har gjennom deltagelse og medvirkning fra lokalbefolkningen kartlagt og identifiset nærmiljøkvaliteter som hemmer og fremmer folkehelse. Mobilisering lokalt i kommunene har skjedd gjennom deltakelse i utvikling og gjennomføring av prosjekter.

 

Målsettingen for prosjektet har vært: Gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse.

 

Prosjektet har vært eid av kommunene i Numedal i samarbeid med Buskerud fylkeskommune, med rådmannen i Flesberg kommune som prosjektansvarlig.

 

Prosjektplanen finner du her.

 

Nærmiljøkvaliteter - hva er det ?

Nærmiljø er et begrep som kan forståes som en samlebetegnelse for de ulike fysiske og sosiale forholdene i et lokalmiljø; det omfatter blant annet trafikkforhold, samfunnsmessige og kommersielle tjenester, barns lekemuligheter og muligheter for friluftsliv (Kilde: Store norske leksikon, 2012). Nærmiljøbegrepet er mangeartet og sammensatt.

 

Helsedirektoratet benytter følgende definisjon på nærmiljøkvaliteter

Med nærmiljøkvaliteter menes faktorer i nærmiljøet som fremmer eller motvirker folkehelsen. Nærmiljø omfatter både fysiske og sosiale forhold, samspillet mellom mennesker og mellom mennesker og deres fysiske omgivelser (Helsedirektoratet 2014).

 

Miljøet man er en del av har stor betydning for hvilken helseatferd man har, og dermed også hvilken helse man har.

 

Last ned prosjektets brosjyre her.