Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

 

Workshop 9tr bilde3

Workshop NMBU-studenter og 9. trinn på Flesberg skole 

Foto: Folkehelse og nærmiljø

 

svene 

Hovedprosjekt: SVENE sentrum

Målgruppe: Befolkningen i Svene

Arbeidstittel: Svene for framtida

 

Lokal prosjektleder: Frøydis Lislevatn

 

Den lokale arbeidsgruppen består av:

Leif Kjørsvik, teknisk sjef (t.o.m 1.september)

Kristine Løkamoen, MOT-koordinator, ungdomskontakt

Anne - Line Ringhus, leder Svene Barnehage

Per Nielsen - seniorinnbygger

Frøydis Lislevatn, lokal prosjektleder, folkehelsekoordinator Flesberg

 

Metoder som er benyttet:

 Gjestebud (voksne innbyggere)

 Her finner du mer informasjon om gjestebudene i Svene:

Informasjon om gjestebud

Oppgaveark

Evaluering

Rapport

Presentasjon

 

Workshop 9.trinn og NMBU-studenter i kurset «Bymiljø som sosial arena»28.9.18

 «Vote with your feet»

  «Daymapping»

 «Lynplanlegging på fysiske steder»

 «Visjoner for fremtiden – du som designer»

 

Hva gjør vi med innspill fra gjestebudene?

Resultatene av gjestebudene samles og behandles lokalt. I tillegg vil vi benytte en av to følgende presentasjonsmuligheter:
- sendes landskapsarkitektstudenter for en design av området på bakgrunn av innsamlede data (v/avtale om oppdrag)
- bestille et forslag til design av området fra kommersiell aktør - på bakgrunn av innsamlede data.
 
Resultatet skal SYNES for deg som innbygger og skal være en SYNLIG del av kunnskapsgrunnlaget om SVENE , samt implementeres i kommunens framtidige planer for området.