Regionalpark Numedal - Landskaps- og ressurskartlegging

Tankefangst:

Har du tanker om eller ideer til hvordan Numedal kan bli et bedre lokalsamfunn? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send e-post til prosjektleder >

Kick off  på Lampeland 19. september 2016.

Tankefangst under kick-off på Lampeland 19. september 2016

Foto: Elin Halland Simensen

 

Tankefangst

 

Tankefangst er en måte å innhente informasjon på fra en stor gruppe innbyggere. Vi har benyttet TANKEFANGST i alle våre møter med innbyggere, samt lag og foreninger høsten 2016.


Metodevarianten ble presentert av vår gode hjelper Ivar Haugstad og er inspirert av konseptet «Planning For Real» utviklet av Tony Gibson hvor kjernen er «skulder ved skulder, hendene på bordet og fokusert blikk» - fritt oversatt til norsk (Gibson 1998).

 


Beskrivelse

Gruppa står rundt et bord som er dekket med papri og skriver det man tenker om et bestemt tema, spørsmål eller oppgave innenfor en gitt tidsramme.

 

Tankefangst

Tankefangst

Fra Kick-off på Lampeland i september 2016

Kommentar

Deltagerne vil kunne påvirkes av hva sidemannen skiver. Noen ønsker kanskje å forsterke dette ved å gjenta, mens andre kanskje ikke ser poenget i å gjenta det som allerede står på gråpapiret. Dette kan gjøre det vanskelig å evaluere resultatene. Man kan også påvirkes av innledere eller foredragsholdere, og resultatene av tankefangsten kan avspeile det fokus foredragsholderne har «levert» på. Resultatene kan også påvirkes også av hvilken «hatt» den enkelte person har på seg når tankefangsten gjennomføres. På et FAU møte eller et 4H møte vil man svare ut fra henholdsvis FAU og 4H perspektiv.

 

Oppsummering

Vi har samlet alle innspill informasjon, digitalisert og kategorisert på en måte som har gitt oss et godt oversiktsbilde, med både tendenser og retningsgivende informasjon.

 

Vi er forsatt interessert i tanker og innspill. Gå til tankefangstboksen i menyfeltet til høyre og send til oss!