Ansvarlig arrangør

Konkurransen arrangeres av Numedalsutvikling IKS, som et ledd i arbeidet med forprosjektet «Regionalpark Numedal». Numedalsutvikling IKS er et interkommunalt selskap eid av de tre kommunene i Numedal.

Skulle du angre på et bilde du har deltatt med og ønsker det fjernet; send en e-post til elin@numedalsutvikling.no.