Fagjuryen

Fagjuryen består av:
Ole Jørn Solberg – Numedal Fotoklubb
Maj-Lis Bogstrand Mogen – Kreativ Kultur AS
Elin Halland Simensen – forprosjekt Regionalpark Numedal

Fagjuryen kårer hver måned en månedsvinner, i tillegg til månedsvinneren fra folkejuryen. I hovedkonkurransen vil fagjuryen vurdere alle månedsvinnerne opp mot hverandre, for å kåre «Mitt Numedal»-bilde.