Konkurranseregler

Passer det for meg?
Jo da, alle kan delta i fotokonkurransen Mitt Numedal, med den erfaring og det utstyr dere måtte ha. Personer i fagjuryen kan imidlertid ikke delta i konkurransen. Vi har to krav: Bildene må være tatt i Numedal. Videre må det være bilder du har tatt selv, som du således har opphavs- og eiendomsrett til. Vi har ingen begrensning i antall bilder pr. deltaker.

Er det noen begrensninger ?
Fra og med 1. mai gjør vi noen endringer og lager tema for månedene. Bakgrunnen for dette er at vi ønsker oss et bredt utvalg bilder for å vise mangfoldet i Numedal. Vi ønsker oss fortrinnsvis motiver innenfor de oppsatte temaene, dette vil gi ekstrapoeng fra fagjuryen. Bilder utenfor tema vil ikke bli diskvalifisert, men vil ha vanskeligere for å oppnå full score. Folkejuryen er ikke bundet av temaene og alle kan fortsette å stemme med hjertet på de bildene de liker best.

Mai: På jobb i Numedal – Mai er måneden hvor naturen og landskapet våkner opp igjen etter en lang vinter. Dette gjelder kanskje ikke bare landskap, dette gjelder også i næringslivet. Våren er en travel tid, store prosjekter fra vinteren skal fullføres før sesongen starter for alvor, mens andre har store planer og prosjekter som skal påbegynnes og være klare for neste sesong. Vi ønsker oss bilder fra din jobb i Numedal.

Juni: Helt vått! – Vann – vi omgir oss med vann. Våren har for lengst kommet til Numedal, men snøsmeltingen fra fjellet merkes ofte best når varmen i juni kommer. Bredfulle vann, store bekker fossebrus innbyr til mektige opplevelser i natur og landskap. Vann er også stille vann og sildrende bekker, regn og sølepytter. Vi vil ha vannbilder!

Juli: Ferie og arrangementerDalen er i feriestemning, hytter, overnattingssteder og veier fylles opp av sommerglade mennesker. Hektisk aktivitet på arrangementer og turer. Vi ønsker oss bilder som viser ferieglede og aktivitet på arrangementer.

August: På grunn av få bidrag i julikonkurransen har fagjuryen valgt å forskyve temaet for juli til august. Dette betyr at det er mulig å delta med bilder med to ulike kategorier i august. Temaene for august er:

  • Ferie og arrangementerDalen har vært i feriestemning, hytter, overnattingssteder og veier har vært fylt opp av sommerglade mennesker. Hektisk aktivitet på arrangementer og turer. Vi ønsker oss bilder som viser ferieglede og aktivitet på arrangementer.
  • Spektakulært – Vi ønsker oss bilder av det spektakulære Numedal – hva som er spektakulært det bestemmer du. Vet du om noen natur – og landskapselementer som er helt spesielle ønsker vi at du deler disse med oss.

September: Helt vilt … helt på bærtur Høsten er rik på naturens ressurser, del dine bilder med oss.

Når pågår konkurransen?
Konkurransen starter 8. januar 2015 og pågår fram t.o.m. 30. september 2015.

Hvordan kan du delta i konkurransen?
Last opp bildet ditt her. Som du vil se, er det en begrensning i bildestørrelsen (filstørrelsen) på 3,5 MB, men vi ønsker at du bruker bilder som har en filstørrelse på minst 1 MB. Du oppfordres til å ta nye bilder etter hvert som månedene går og årstidene skifter, men du kan gjerne også bruke bilder du har tatt tidligere.

Hvordan kåres vinnerne?
Bildene vurderes både av en folkejury og en fagjury, som kårer hver sine månedsvinnere.
Alle kan delta i folkejuryen og avstemningen skjer på mittnumedal.no. Bilder lastet opp i en kalendermåned kan stemmes på inntil 14 dager inn i neste måned. Stem ved å klikke på hjertet under bildet. Bildet som har oppnådd flest stemmer («hjerter») den 14. klokka 24:00 har folkejuryen kåret til månedens bilde. Folkejuryen er ikke bundet av temaene og alle kan fortsette å stemme med hjertet på de bildene de liker best.

Fagjuryen gjør sine vurderinger og kårer sin egen månedsvinner innenfor den samme tidsperioden.

Er det noen premier?
Javisst, månedsvinnere kåret av folkejuryen får 10 FLAX-lodd. Månedsvinnerne kåret av fagjuryen får et gavekort på kr. 500,- fra G-Sport. Vinnerne blir kunngjort på MittNumedal.no. I tillegg får fotografen omtale på vår Facebook-side og på Numedalsnett.

I hovedkonkurransen vil fagjuryen vurdere alle månedsvinnerne opp mot hverandre, for å kåre «Mitt Numedal»-bilde. De tre beste blir premiert og i tillegg vil noen gis hederlig omtale. Vinneren blir selvsagt titulert som årets «Mitt Numedal»-fotograf!

Kåringen av den som kan smykke seg med tittelen Årets MittNumedal-fotograf gjøres i oktober. Nærmere oppslag kommer.

Premieringen av hovedvinnerne er klar.

  1. premie: Naturfotoweekend på Langedrag +  boka «Fotoinspirasjon – Bli en bedre fotograf» (Verdi ca 4800,-).
  2. premie: Gavekort Scandinavian Photo + boka «Fotoinspirasjon – Bli en bedre fotograf» ( Verdi ca 2800,-).
  3. premie Gavekort Scandinavian Photo + boka «Fotoinspirasjon – Bli en bedre fotograf» ( Verdi ca kr 1400,-)

 

Hvem sitter i fagjuryen?
Fagjuryen består av:
Ole Jørn Solberg – Numedal Fotoklubb
Maj-Lis Bogstrand Mogen – Kreativ Kultur AS
Elin Halland Simensen – forprosjekt Regionalpark Numedal

Hva skal vektlegges i bildevurderingen?
Dere som deltar i folkejuryen står helt fritt i hva dere vil legge vekt på. Her er det antall stemmer («hjerter») på MittNumedal.no som avgjør. Tar du et bra øyeblikksbilde med mobilkamera, kan det ha like gode muligheter til å vinne som et bilde tatt med et avansert fotoapparat.

Vi ønsker oss fortrinnsvis motiver innenfor de oppsatte temaene, dette vil gi ekstrapoeng fra fagjuryen. Bilder utenfor tema vil ikke bli diskvalifisert, men vil ha vanskeligere for å oppnå full score. Fagjuryen skal i større grad legge fotofaglige kriterier til grunn. Blant kriteriene vil være motiv, komposisjon, fototeknisk kvalitet, originalitet, humor, symbolikk og relevans.

Hvorfor fotokonkurranse?
Ved at så mange som mulig med tilknytning til Numedal finner fram eller tar nye bilder, bl.a. av sine favorittsteder, flotte landskaps- og kulturelementer og/eller mennesker i aktivitet i Numedal, og deler dem med oss andre, ønsker vi å oppnå følgende:

– At flere blir oppmerksomme på de fantastiske omgivelsene som finnes rundt oss
– At vi jevnlig må ta en pause og løfte blikket
– At vi ser og lærer noe nytt fra nærområdet
– At flere ser Numedal med nye øyne
– At flere får gode opplevelser
– At vi får lyst til å stoppe opp og forevige øyeblikkene
– At vi får lyst til å heie på andres bilder

Gjennom dette håper vi på økt stolthet, engasjement, fellesskap og tilhørighet blant innbyggere og andre som liker Numedal.

Vi ser dette som verdifullt i det pågående arbeidet med å tilrettelegge en arena for bredere samarbeid om å skape en bedre felles framtid i Numedal, på tilsvarende måte som det gjøres på andre steder i Norge og i Europa for øvrig. Dersom det blir enighet om å opprette en slik arena, er det foreslått å kalle den «Regionalpark Numedal».

Motivasjonen for din deltakelse i konkurransen antar vi vil være å få vist fram dine egne bilder, få mulighet til å vinne en eller flere premier og få bidra til å synliggjøre Numedal som et fint sted, gjennom egen fotolinse.

Rettigheter til bildene?
Som fotograf beholder du eiendomsretten til bildene dine, men du gir automatisk Numedalsutvikling IKS rett til å bruke bildene i profilering og markedsføring av Numedal, herunder også profilering av denne fotokonkurransen og arbeidet med regionalparkprosessen.

Bilder som brukes enkeltvis fotokrediteres med «foto: ditt navn», men der flere bilder brukes sammen må dette framgå på annen måte. Alle premierte bilder fotokrediteres på MittNumedal.no og prosjektets Facebook-side.

Merk at bilder som premieres i konkurransen ikke kan benyttes i andre konkurranser eller kommersiell sammenheng, uten at Numedalsutvikling IKS skriftlig samtykker i dette.

Legg ikke ut bilder som er upassende eller kan virke støtende på andre. Numedalsutvikling IKS er ikke ansvarlig for verken bildeinnhold eller andres eventuelle ulovlige bildebruk. Det henvises til «Lov om opphavsrett» (åndsverkloven), som verner om fotografens rettigheter til egne bilder. Dersom vilkårene for konkurransen ikke overholdes eller et bilde anses upassende, kan det fjernes fra konkurransen uten nærmere begrunnelse. Eventuelle diskvalifiserte deltakere blir kontaktet om dette.

Hvem arrangerer konkurransen?
Konkurransen arrangeres av Numedalsutvikling IKS, som et ledd i arbeidet med forprosjektet «Regionalpark Numedal». Numedalsutvikling IKS er et interkommunalt næringsselskap eid av de tre kommunene i Numedal.

Nettside og bakgrunnsbilder
Nettsiden for Mitt Numedal er utviklet med bistand fra Tweed.

Bakgrunnsbildene på MittNumedal.no er fotografert av Ole Jørn Solberg.